Kplusv 2309 Visualsblog V2 1 New

Navigeren door transities

De transitieopgaven komen in rap tempo op ons af. We hebben veel goede intenties, maar doen we de juiste dingen? Welke rol en acties passen op welk moment? Hoe navigeer je door transities?

2050, het jaar dat het allemaal goed komt. Klimaatneutraal in 2050. Een circulaire economie in 2050. 100% duurzame mobiliteit in 2050. Een daling van de totale eiwitconsumptie met 10 tot 15 procent in 2050. Een herstelde biodiversiteit in 2050. Tot die tijd even doorwerken en door de zure appel heen bijten. Toch?

De huidige en aankomende maatschappelijke transities vragen echter om een meer fundamentele verbouwing van onze fysieke leefomgeving en de wijze waarop wij werken, leven en onze cultuur en structuren hebben ingericht.

Dat is de mening van transitiemanagers Niels Ahsmann, Lisette Sant, Maarten van der Westerlaken en Manon Drijver. Ze ervaren in projecten dat veel overheden, Economic Boards en koepelorganisaties zich afvragen waar ze moeten beginnen. Daarom onderzochten ze binnen welke fase welke instrumenten nodig zijn om kansen in duurzame transities te benutten en uitdagingen beet te pakken. Laat je inspireren!

Navigeren door transities
Eén generatie: tijd genoeg voor transities?

2050 klinkt misschien nog ver weg, maar we kunnen ons afvragen of we aan één generatie genoeg hebben om de transities te doorlopen. Gelukkig beginnen we niet vanaf nul. En zijn we ook steeds beter in staat om transities te kunnen duiden. Hoe verloopt een transitie nu? Waar staan we in die transitie? Hoe ziet het eindbeeld eruit? En misschien nog wel belangrijker: als het helder is waar we in 2050 moeten staan, waar beginnen we dan nu?

Lees meer
Inzicht in de dynamiek met hulp van de X-curve

Er zijn verschillende perspectieven waarmee naar transities kan worden gekeken. Wij kiezen voor het perspectief van de X-curve (DRIFT). De X-curve helpt in het duiden van de fase waarin de transitie zich bevindt en van de dynamieken die in deze fases spelen. Volgens ons vraagt namelijk iedere fase om een samenspel van andere actoren, instrumenten en interventies. Hoe krijg je meer inzicht in de huidige en toekomstige dynamiek van transities?

Lees meer
Inspelen op de dynamiek van transities

Inzicht in de dynamieken is nodig om in te kunnen spelen op de transitie. Bijvoorbeeld door het initiëren van experimenten of herdefiniëren van de normen. Transities vragen om instrumenten die passen bij radicale veranderingen in denken, handelen en doen. Ook hierbij geldt dat er talloze instrumenten ingezet kunnen worden. Welke instrumenten kun je inzetten?

Lees meer
Inzichten en belangrijkste conclusies

Hoe navigeren we momenteel door transities? Om hier een beter beeld van te krijgen, gingen wij de afgelopen maanden in gesprek met verschillende overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld tijdens sessies op de InnovatieExpo en ImpactFest. We delen graag onze inzichten en de belangrijkste conclusies uit de gesprekken!

Lees meer
Deel