Terug

Duurzame gedragsverandering

Een duurzame toekomst vraagt passend gedrag van ons allemaal. De noodzaak daarvan is duidelijk. Passend gedrag vertonen lukt ons vaak wel even, maar een blijvende gedragsverandering is nodig om samen de klimaatdoelstellingen en andere maatschappelijke transities te kunnen realiseren.

Het kennen van je doelgroep en hun uitdagingen en motivatie is daarbij essentieel. Met name dat laatste wordt vaak onderschat. Het is waardevol om de motivatie van betrokkenen te kennen en te doorgronden, omdat meer dan 90% van ons gedrag onbewust tot stand komt. Zo kom je tot passende opties en handvatten mét deze groep(en) om blijvend duurzaam te handelen.


Hoe pak je als overheid regie op duurzaam gedrag? Hoe krijg je (on)bewust gedrag en de diverse motivaties inzichtelijk? Hoe kies je met de doelgroep de juiste interventies? Op welke manier communiceer je passend en positief met doelgroepen?

Duurzaam doen is de wens maar de omgeving houdt nog tegen
Zo helpen we jou met duurzame gedragsverandering:
Gedragsvragen

Werk jij in jouw organisatie aan duurzame projecten? Dan heb je vast te maken met vragen rondom gedrag. Maak van gedragsverandering een expliciet deelproject, waarmee je andere inspanningen kracht bij zet. Wij werken op het snijvlak van gedragskunde en gedragswetenschap, werken dagelijks aan diverse duurzaamheidsvraagstukken, doen projectmanagement en geven organisatieadvies.

Training

Onze in-company maatwerktrainingen vergroten je kennis en ervaring in het omgaan met gedragsverandering. Bijvoorbeeld hoe je circulair gedrag op effectieve wijze stimuleert. We starten met een analyse. Dan presenteren we ons ontwerp, ontwikkelen passende leermodules en gaan we samen aan de slag met de uitvoering. Tussentijds en na afloop evalueren we en sturen we bij waar nodig. 

Keynotes

Op zoek naar een ervaren spreker over gedragsverandering? Onze gedragswetenschapper Loes Nijskens zoomt graag in op onderwerpen als: Hoe komt gedrag tot stand? Hoe krijgen we ons team mee in nieuw gedrag voor de transities zoals de circulaire economie? Welke mogelijkheden zijn er om mensen mee te krijgen in gedrag? Of hoe bereiken we samen blijvend gewenst gedrag?

Coaching

We coachen en begeleiden (project-)teams bij het effectief beïnvloeden van gedrag. Met een helder doel, inzicht in knelpunten en direct toepasbaar in de praktijk. We bieden ruime keuze in doelmatige opties en passende aanpakken. We reflecteren samen op de gezette stappen, vanuit het geselecteerde doel. We leren deelnemers om zelf tot de meest effectieve aanpak te komen door het creëren van eigenaarschap.

Samen duurzaam doen

Duurzaamheid en gedragsverandering zijn brede begrippen. Wij zien gedragsverandering altijd in het verlengde van een duurzaamheidsvraagstuk. Door focus op gedrag én met onze inhoudelijke expertise vanuit de gedragswetenschappen, helpen we je om gedegen stappen te maken. We ontrafelen met jou het exacte vraagstuk, werken samen met je doelgroep, bepalen doelgedrag en zetten interventies in op bewust en onbewust gedrag. Zo creëren we samen duurzaam dóen.

Gedragsonderzoek

Kennis over gedrag helpt bijvoorbeeld om afvalbesparing, het gebruik van hernieuwbare energie of de circulaire economie te stimuleren. Het is een onmisbaar onderdeel om maatschappelijke duurzame transities te versnellen. Wij onderzoeken en doorgronden wat mensen drijft en ontwikkelen interventies die mensen aanhoudend in beweging brengen. Laat je inspireren door bijvoorbeeld: We handelen niet zomaar duurzamer door Corona.

Onze visie

Een duurzame toekomst vraagt passend gedrag van ons allemaal. Het echt veranderen van gedrag staat of valt met kennis van motivatie, bewust en onbewust gedrag. Het is waardevol om de motivatie van betrokkenen te kennen en te doorgronden, omdat meer dan 90% van ons gedrag onbewust tot stand komt.

We worden bijvoorbeeld beïnvloed door hoe de omgeving is ingericht. Het leren kennen van de intrinsieke motivatie van mensen, de omgeving waarin zij zich bevinden en de mogelijkheden die daarin aanwezig zijn om het gedrag (onbewust) uit te voeren, zijn daarom essentieel. Hierbij gebruiken we theorieën uit onder andere de sociale wetenschappen en klimaatpsychologie.

De noodzaak daarvan is duidelijk. Passend gedrag vertonen lukt ons vaak wel even, maar een blijvende gedragsverandering is nodig om samen de klimaatdoelstellingen en andere maatschappelijke transities te kunnen realiseren. Dat is waar wij in helpen.

Enkele opdrachtgevers
Deel