Istock 1282456779

Sociaal ondernemen

Sociale ondernemingen creëren maatschappelijke impact. Ze zijn een voorbeeld voor andere ondernemingen en vervullen een versnellingsfunctie in de transitie naar een duurzame en sociale economie. Het aantal sociale ondernemingen groeit en ook overheden, kennisinstellingen en financiers omarmen de principes van sociaal ondernemen. Heel mooi, want om de kansen te grijpen, is het nodig om het ecosysteem voor sociaal ondernemen te versterken. En voor deze gezamenlijke opgave zijn we allemaal zet!

Verschil zien, verschil maken

Hoe faciliteer je als overheid de ontwikkeling van sociale ondernemingen? Welke partijen breng je bij elkaar? Hoe kom je als sociaal ondernemer van een goed idee naar een bedrijf met impact en een gezond verdienmodel? Hoe benut je jouw kansen voor groei en hoe zorg je voor voldoende financiering?

Aan de slag met impact ondernemen
Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Roermond
Logo Provincie Overijssel
Logo Gemeente Rotterdam
Logo Start Foundation
Move2Social

Het programma Move2Social vergroot de innovatiekracht van sociaal ondernemers, zodat zij maatschappelijke uitdagingen kunnen helpen oplossen. Opdrachtgever is vaak een gemeente of andere overheid die het ecosysteem voor sociaal ondernemen in haar regio wil versterken. 

Lees meer
Actieagenda sociaal ondernemen

Gemeenten hebben een cruciale rol in de opgaven rondom inclusie, duurzaamheid en sociale cohesie. De verwachtingen aan de invulling daarvan zijn hoog. Met een actieagenda sociaal en maatschappelijk ondernemen krijg je als gemeente inzicht in hoe je sociaal ondernemerschap bevordert, innovatiekracht van sociale ondernemers benut én hoe je hier tempo aan geeft. 

Lees meer
City Deal Impact Ondernemen

Een versnellingsinstrument voor ondernemen met impact

Meer dan 80 partijen, van overheden tot financiers, van kennispartners tot ondernemers, werken sinds begin 2021 samen om te zorgen dat de zogenoemde ‘handdruk’ tussen impact ondernemers en overheden en andere bedrijven makkelijker en vaker tot stand komt.

Daarvoor is het nodig om:

  • publieke organisaties wendbaarder en ondernemender te maken, zodat ze in de praktijk echt een hand reiken, in plaats van een belemmerende overheid zijn;
  • de netwerkvorming van ondernemers te professionaliseren en ondernemers meer en beter te laten samenwerken;
  • de financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken en in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers.

Wij zijn met overtuiging partner van de City Deal Impact Ondernemen. De ambities van de City Deal sluiten naadloos aan bij onze doelstellingen om samen met overheden en bedrijven invulling te geven aan de nieuwe economie, om duurzame en sociale innovaties te versterken en om de ecosystemen te bouwen die daarbij passen.

Deel