Shutterstock 150587642 Bewerkt

Onderwijs & Arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is historisch hoog; het tekort in sectoren als techniek en zorg blijft onverminderd groot, nu en in de toekomst. Digitalisering, technologische innovatie en de circulaire economie hebben grote invloed op de veranderende vraag naar personeel. Toch blijft een deel van het potentieel in de arbeidsmarkt onbenut, er staan nog steeds mensen aan de zijlijn. Met slimme samenwerkingen tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven creëren wij aantrekkelijke ecosystemen voor talenten en het bedrijfsleven. Zodat studenten de juiste kennis en skills opdoen en een Leven Lang Ontwikkelen de norm wordt. De behoefte van werkgevers en van individuele talenten staat hierbij centraal.

Verschil zien, verschil maken

Wat vraagt het van alle partijen om goed in te spelen op de veranderende vraag naar kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt? Hoe los je het tekort aan juist geschoold personeel op? Hoe laat je opleidingen beter aansluiten op de beroepspraktijk? Hoe geef je vorm aan om- en bijscholing van professionals en vakmensen? Hoe voorzie je initiatieven van kloppende business-cases en de budgetten om plannen waar te maken? 

Zes tips voor een optimale aansluiting tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven
Enkele opdrachtgevers
Logo Kennispact MBO Brabant
Logo Gemeente Wageningen
Logo Provincie Gelderland
Logo Platform Talent Voor Technologie
Logo ROC Amsterdam (1)
Logo MBO Raad
Leven Lang Ontwikkelen

Digitalisering, maatschappelijke transities en verschuivingen op de arbeidsmarkt vragen veel van werknemers. Werkenden en werkzoekenden met de juiste kennis en vaardigheden zijn sterk en wendbaar. Een Leven Lang Ontwikkelen vraagt visie en strategie van onderwijsinstellingen, bedrijven en (regionale) overheden. 

Lees meer
Human Capital

Steeds meer regio's hebben een human capital agenda of overwegen dit. Doel is samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen, nu en in de toekomst. Wij helpen de ambities in een Human Capital Agenda te formuleren en concretiseren. 

Lees meer
Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt

Door maatschappelijke transities en snelle, technologische ontwikkelingen verandert de vraag op de arbeidsmarkt. Onderwijs en bedrijfsleven moeten continu blijven ontwikkelen en krachten bundelen om passende scholing te verzorgen. Een gedeelde visie en samenwerken met oog voor elkaar is essentieel. 

Lees meer
Subsidie en financiering aantrekken

Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt realiseren, vraagt om beschikbaarheid van mensen en middelen. Daarvoor is een solide businesscase en financiering nodig. Wij helpen je met de werving van financiering en subsidies, bijvoorbeeld door RIF-aanvragen.  

Lees meer
Deel