Istock 1615214950 2500Px Cropdraai

Regionale samenwerking voor maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling staan hoog op de agenda. Het gaat in het leven niet alléén om groei en om geld, maar ook om een schone, comfortabele en veilige leefomgeving, met goede voorzieningen. Hoe zorg je als gemeente, provincie, Economic Board of regionale samenwerking dat je oplossingen creëert voor maatschappelijke opgaven? Hoe stimuleer je als provincie duurzame regionale economische ontwikkeling?

Ga mee op inspiratiereis!

Maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling kunnen we het beste aanpakken op het niveau waar betrokkenen elkaar makkelijk fysiek ontmoeten, belangen delen en samenwerken: in de regio. Hoe vind je als provincie, gemeente of samenwerkingsverband oplossingen voor maatschappelijke opgaven? Ga mee met ons op #reisdoorNederland en laat je inspireren door projecten en oplossingen van andere regio’s. 

Start de reis
Inspiratiesessie voor beleidsmakers

Ben je geïnteresseerd in een 1 uur durende inspiratiesessie on the house, op een door jou gewenste datum en tijd? Meld je dan snel aan. De focus ligt op het aanjagen en faciliteren van innovatie vanuit PPS'en in jouw regio. Laat je verrassen, ontwikkel innovatieve ideeën voor je beleidsplannen en krijg meer inzicht in het innovatie-ecosysteem binnen jouw regio.

Aanvragen sessie
Samenwerking: iedere regio telt

Onze ervaring is dat er één aanpak is die duurzaam werkt: Publiek-Private Samenwerking. Een samenwerking die de verbinding legt tussen maatschappelijke opgaven en de gewenste regionale ontwikkeling. Want om écht impact te maken, is een integrale manier van kijken nodig. Binnen organisaties, maar ook tussen organisaties. Die samenwerking starten en impactvol maken, is spannend.

Toon mij de aanpak
Van sectoraal naar opgavegericht werken

Om succesvol te werken aan maatschappelijke opgaven en duurzame economische ontwikkeling, kijken we bottom-up naar de regio. Wat zit er in die samenleving, welke plannen en initiatieven zijn er al en hoe kunnen we samenwerken om de doelen te bereiken? Afdelingen van organisaties zijn echter sectoraal ingericht, niet opgavegericht zoals biodiversiteit. Samenwerking over de muren van afdelingen en organisaties heen is dus essentieel. 

Lees het artikel
Een heldere en realistische roadmap

Wie doet wat en wanneer? Daarvoor stellen we samen een heldere en realistische roadmap op, met logische en haalbare stappen. We bepalen wat je op welk niveau kunt oplossen, en dus ook wat het beste werkt op regionaal niveau, met een focus op de rol van ondernemerschap. We vertalen visionaire vergezichten naar de weerbarstige praktijk. We bedenken en faciliteren, we verbinden en onderzoeken, en we managen processen. 

Lees meer over de roadmap
Strategievorming

Om een initiatief te laten slagen, zijn een duidelijke visie en betrokken stakeholders belangrijk. Vervolgens kun je een goede strategie neerzetten. Wij gaan vanuit jouw visie aan de slag met gezamenlijke doelen en vertalen die door naar strategie. Niet van achter ons bureau, maar juist in contact met in- en externe stakeholders. We betrekken betrokkenen actief om draagvlak te creëren. Het kenmerk van onze aanpak is verbinding. 

Lees meer over strategievorming
Programmamanagement in actie

De programmering vertaalt de strategie van een PPS in programma’s die bijdragen aan de doelen van de samenwerking. Het maakt duidelijk wat de PPS gaat doen om de doelen te realiseren. Dit vereist begrip van de uitdaging, trends en ontwikkelingen en het vermogen om te weten wat realistisch en haalbaar is in de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen.

Lees meer over programmamanagement
Evaluatie van regionaal economisch beleid en samenwerking

Evalueren is een belangrijke manier om te leren en te verbeteren. Door beleid en samenwerking gericht op versterking van de regionale economie te evalueren, stellen we samen vast wat er goed gaat en wat er beter kan. Dat helpt om te verbeteren én om nieuwe kansen te ontdekken. In onze evaluaties schetsen we daarom altijd een toekomstperspectief; een beeld van hoe de toekomst er uit kan zien en hoe daar te komen.

Lees meer over evaluatie
Ondernemers kunnen het verschil maken

De regio's en het mkb hebben elkaar veel te bieden. Maar regio's kunnen het mkb vaak onvoldoende bereiken met beleid en instrumentarium. Het is belangrijk dat deze hidden champions vitaal én in Nederland blijven, omdat ze van grote waarde zijn voor de concurrentiepositie, voor veel banen zorgen en daarmee een factor van grote economische betekenis zijn in de regio. Wat kunnen we doen voor het mkb?

Download de essay
Naast duurzaamheid het belang van innovatie meenemen

We zien veel zaken op regionaal niveau goed gaan. Tegelijkertijd signaleren we een aantal tekortkomingen in het ecosysteem. Bijvoorbeeld dat het opschalen van initiatieven die kansrijk zijn en bovendien (inter)nationale potentie hebben, moeizaam verloopt. In gesprek met de directie Ondernemerschap van het ministerie van EZK hebben we dit vraagstuk met de achterliggende oorzaken verkend.

Download de essay
Deel