Terug

Publiek-Private Samenwerkingen

Belangrijke maatschappelijke opgaven versnellen door samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen en burgers te creëren. Zo brengen wij transities tot bloei.

We helpen overheden maatschappelijke opgaven door te vertalen naar innovatiebeleid. Dat beleid zetten we om naar concrete programma’s en projecten. Landelijk en regionaal, en bovenal in optimale afstemming. Dit kunnen we goed omdat we zowel de publieke als de private sector door en door kennen. Bovendien hebben we sinds 1984 ervaring met innovatieprocessen, valorisatie en ecosysteem-denken.

We zetten daarbij onze stevige inhoudelijke kennis en ervaring met het belang van gedragen innovatie agenda’s, de kracht van regio’s, ons begrip van publieke en private belangen, onderlinge samenwerking van partijen in het ecosysteem en behoeften van ondernemerschap in en pakken dit vanuit verbinding met alle belanghebbenden aan.

Verschil zien, verschil maken


12 dec Meld je aan voor een workshop Navigeren door Transities Wil je weten wat de inzet van de X-curve en het Transitiecanvas voor jouw transitievraagstuk oplevert? Maak kans op een gratis ‘Navigeren door Transities’ workshop waarbij we je begeleiden in een groepssessie. Aan het einde van de sessie heb je de basis staan voor de aanpak en inzicht in passend instrumentarium. Lees meer
19 dec Gratis inspiratiesessie voor beleidsmakers Benieuwd hoe je de samenwerking tussen publieke en private partijen in jouw regio kunt versterken? Wij nodigen jou uit voor een unieke 1 uur durende groepssessie die je denkwijze zal transformeren en je beleidsplannen zal verrijken. Lees meer
Deel