Istock 1395129919 (1)

Circulaire economie en klimaatbeleid

We staan voor grote uitdagingen: energie, grondstoffen, landbouw, voedsel, circulariteit, en meer. Het begint te duizelen. Het Klimaatakkoord is wél helder: 55% minder uitstoot in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Maar waar begin je?

Op deze pagina bieden we een overzicht van de praktische oplossingen waar je mee aan de slag kunt. Ben je op zoek naar samenhang, inzicht en overzicht? En hoe je acties, activiteiten, korte- en langetermijnvisie en een sterke call to action prioriteert? Wij denken graag met je mee.

 

Duurzame bedrijfsvoering voor gemeenten

Iedere gemeente heeft er mee te maken; de opgave om haar bedrijfsvoering te verduurzamen en in 2030 al forse resultaten geboekt te hebben op het gebied van circulariteit. Het jaar 2030 lijkt nog heel ver weg, maar komt snel dichterbij. Waar gaat het goed en waar kan een tandje worden bij gezet?

Lees meer
Duurzame gedragsverandering in gemeentelijk afvalbeleid

Gemeenten werken hard aan de vermindering van het restafval om de VANG-doelstellingen te halen, maar er moeten nog grote stappen gezet worden. Diftar helpt, en ook nascheiding is mogelijk een deel van de oplossing, vooral in sterk stedelijke gebieden. Maar of inwoners daadwerkelijk hun afval succesvol verminderen en scheiden, hangt toch echt af van hun houding en gedrag. Daarom zijn wij voorstander van het integraal meenemen van gedragsverandering in het afvalbeleid. Niet makkelijk, wél nodig. We zetten de drie belangrijkste stappen op een rij.

Lees meer
Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Onze integrale aanpak helpt gemeenten, het parkmanagement, bedrijven en ondernemersverenigingen om het fundament onder een toekomstbestendig bedrijventerrein te bouwen. We hanteren het principe 'Samen doen, Zelf doen’ om stap voor stap de organisatiegraad te versterken. Deze organisatiekracht en verbinding is nodig om tot gezamenlijke actie over te gaan en een blijvend duurzaam resultaat te realiseren.

Lees meer
Actieplan circulaire economie

We kunnen wachten tot de circulaire economie is uitgedacht, we kunnen ook de handen uit de mouwen steken! Door met stakeholders te bepalen waar accenten moeten komen en de acties vooral concreet en haalbaar te maken.

Circulaire economie
Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

MVOI gaat verder dan alleen individuele inkoopcases. Wij geloven dat een goed ingerichte structuur leidt tot de gewenste impact. Met ons MVOI canvas, gebaseerd op het MVOI manifest en jaarplan, komen we samen tot een gedeelde visie en taal voor een krachtig MVOI-plan in elke organisatie.

Lees meer
Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is de schakel in verschillende maatschappelijke opgaven of in de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Bereikbaarheid, vitaliteit, inclusiviteit en leefbaarheid komen samen in de mobiliteit van de toekomst. Tegelijkertijd zorgt de mobiliteits- en transportsector voor circa een derde van de CO2-uitstoot en een kwart van de luchtvervuiling. Niet voor niets zet de mobiliteitstafel binnen het Klimaatakkoord in op een integrale benadering van het mobiliteitssysteem. Sleutelwoord? Verbinden! En dat is precies waar wij goed in zijn. Wij verbinden partijen, sectoren en domeinen. Hoe? 

Lees meer
Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Nijmegen
Logo Gemeente Teylingen
Logo Gemeente Enschede
Logo Gemeente Vijfheerenlanden
Logo Gemeente Utrecht
Logo Gemeente Apeldoorn
Logo Gemeente Emmen
Logo Gemeente Leiden
Deel