Istock 1316261042

Drie Publiek-Private Samenwerkingen succesvol ondersteund bij RIF-aanvraag

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) investeert in een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt, door de ontwikkeling van duurzame Publiek-Private Samenwerkingen. Deze aanvraagronde werden acht plannen toegekend. Voor drie van deze samenwerkingsverbanden hebben we de RIF-subsidie binnengehaald, door een succesvolle businesscase en aanvraag op te leveren. Hierdoor worden mbo-studenten nog beter voorbereid op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Meer weten?

Op 17 november jl. werd bekendgemaakt welke ingediende plannen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) zijn toegekend. In totaal zijn de kosten van deze projecten ruim € 32,2 miljoen, waarvan € 10,5 miljoen gefinancierd wordt met RIF-subsidie.

Van de gehonoreerde projecten hebben wij er drie begeleid richting een succesvolle businesscase en aanvraag: Circulaire Economie in de Creatieve en Maakindustrie (Alfa-college), Digiboost (Aventus) en de opschaling van House of Hospitality (ROC van Amsterdam). Met de honorering van deze drie aanvragen is circa € 15 miljoen aan financiering opgehaald. Hiervan komt circa € 5 miljoen uit het RIF en de rest van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden. 

Samen mooie samenwerkingen opzetten

Sinds de start van het RIF hebben we al meer dan 30 van deze samenwerkingen laten slagen door te ondersteunen bij het ontwikkelen van een regiovisie, het uitwerken van de plannen, het opzetten van de samenwerking met zowel publieke- als private partners en het binnenhalen van de financiering.

Ook in 2023 hebben samenwerkingsverbanden weer de mogelijkheid om plannen in te dienen bij het fonds. Dit is het laatste jaar dat subsidie kan worden aangevraagd via de huidige regeling. De aanvraagrondes zijn in januari en juni 2023. Wil jij ook een succesvol samenwerkingsverband ontwikkelen? We delen graag onze kennis. Meer weten over onze aanpak? Kijk dan ook eens naar dit artikel of neem contact op met onze adviseurs Tom van de Schoot, Kitty Beem of Aniek van Gerwen.

 

Nieuwsgierig geworden naar de inhoud van de toegekende projecten? Lees dan onderstaande toelichtingen ter inspiratie en informatie!

Circulaire mindset creëren voor de creatieve en maakindustrie

Het Alfa-college werkt samen met 21 bedrijvenpartners, gemeente Groningen, Hanzehogeschool en Noorderpoort aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in Groningen en Noord-Drenthe. Drie soorten grondstoffen (uit afvalstromen) staan centraal: textiel, hout en grondstoffen uit de productie van voedsel. Om de circulaire transitie te realiseren zijn nieuwe kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding nodig. Daarom richt dit programma zich op scholing voor circulaire banen en het creëren van een circulaire mindset, door innovatie en samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder meer door het inrichten van een Circulaire Hub met regionale hub-satellieten, waar projecten, studentstages en praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven worden uitgevoerd.

Digiboost voor studenten van Aventus

Binnen de Cleantech Regio, het groene gebied in en tussen de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, staan de energietransitie en circulaire economie hoog op de agenda. Het onderwijs is een belangrijke sleutel om deze uitdagingen aan te gaan. Daarom heeft mbo Aventus het doel gesteld om meer leerlingen te interesseren voor een technische opleiding en deze studenten beter en actueler op te leiden. Alle studenten beschikken dankzij deze RIF over de vereiste 21e-eeuwse vaardigheden wanneer zij het bedrijfsleven instromen. Deze RIF gaat een boost geven aan het opzetten van Technohubs waar studenten, docenten en specialisten uit het bedrijfsleven in Learning Community ’s van elkaar leren en gezamenlijk content voor het onderwijs ontwikkelen.

Betere aansluiting van het hospitality onderwijs op de arbeidsmarkt

De opschaling van de RIF House of Hospitality is een Publiek-Private Samenwerking van het ROC van Amsterdam en Flevoland, Hotelschool The Hague, ANVR, KHN, Platform Economie van Metropoolregio Amsterdam en 18 bedrijfspartners. Zij richten zich op het verbeteren van de aansluiting van het hospitality onderwijs op de arbeidsmarkt en de hospitality sector van de Metropoolregio Amsterdam. De hospitality sector heeft nu en in de toekomst grote behoefte aan goed geschoolde medewerkers en ervaart knelpunten in het aantrekken en behouden van talent. Daarom is de opschaling van deze Publiek-Private Samenwerking hard nodig. Dankzij deze RIF kan er ingezet worden op flexibilisering om de sector aantrekkelijker te maken voor studenten, loopbaanperspectieven te bieden aan mensen met ambities in de hospitality sector, samenwerking te optimaliseren tussen publieke- en private partijen om trainingen en opleidingen gezamenlijk mogelijk te maken en bijdragen aan een gezond hospitality ecosysteem. Hier zal de gehele regio op maatschappelijk en economisch gebied van profiteren.

"Dit project maakt het mogelijk in te zetten op een krachtige samenwerking waarbinnen studenten, overheden én bedrijven leren om met een onderzoekende houding tot innovatie en toekomstbestendige, circulaire oplossingen en een werkwijze te komen die toepasbaar is voor allerlei afvalstromen, waaronder hout, voedsel en textiel."

Sander Kalsbeek | regiodirecteur Alfa-college

Deel