Terug
Adviseur

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven is voor mij een belangrijke drijfveer. Dit doe ik door overheden en onderwijsinstellingen te adviseren en verder te helpen. Met mijn interdisciplinaire en bestuurskundige achtergrond probeer ik vraagstukken integraal te analyseren. Ik houd ervan om vragen te stellen en verschillende perspectieven boven tafel te krijgen.


“Ik breng partijen bij elkaar en help ze bij het formuleren van een gezamenlijke visie.”

Als adviseur werk ik voornamelijk aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarvoor is samenwerking essentieel. Ik begeleid onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven bij de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen. Wat mij beweegt is het bij elkaar brengen van verschillende partijen om hun gedachten en ideeën uit te wisselen en deze helder te beschrijven en vorm te geven.

Aniek 1 Vierkant
Expertise

Ik ben bestuurskundige met expertise in de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt. Ik houd me met name bezig met het adviseren van overheden en onderwijsinstellingen op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt, het ontwikkelen van businessplannen en het opzetten van publiek-private samenwerkingsprojecten.

Enkele van mijn projecten voor KplusV:

  • RIF projecten, zoals bijvoorbeeld: Media Innovatie Campus (Friesland College) of Gateway to Hospitality (Noorderpoort).
  • Projecten rond het aantrekken en behouden van talent, zoals bijvoorbeeld: Onderzoek naar het binden en behouden van internationale studenten voor technologie en IT bedrijven in de regio Delft en omstreken (Haaglanden), in opdracht van Gemeente Delft.
Deel