Terug
Adviseur

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik zit me in voor duurzaam onderwijs, een circulaire economie en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dit doe ik door overheden en onderwijsinstellingen te adviseren en verder te helpen. Met mijn achtergrond in interdisciplinaire sociale wetenschappen en bestuurskunde analyseer ik vraagstukken zorgvuldig en breng ik verschillende perspectieven naar voren.


“Ik breng partijen bij elkaar en help ze bij het formuleren van een gezamenlijke visie.”

Voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is samenwerking essentieel. Ik begeleid onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven bij de ontwikkeling van Publiek-Private Samenwerkingen. Wat mij beweegt is het bij elkaar brengen van verschillende partijen om hun gedachten en ideeën uit te wisselen en deze helder te beschrijven en vorm te geven.

Aniek 1 Vierkant
Expertise

Enkele van mijn projecten voor KplusV:

  • Onderzoek naar Circulaire vaardigheden in het LLO-aanbod, in opdracht van de provincie Utrecht.
  • Onderzoek naar wat mbo-instellingen doen op het gebied van ict-bekwaamheid, in opdracht van de MBO Raad, platform MBO Digitaal.
  • RIF-projecten, zoals: Circulaire Economie in de Creatieve en Maakindustrie (Alfa-college), Duurzame en Slimme mobiliteit (Summa College) Media Innovatie Campus (Friesland College) en Gateway to Hospitality (Noorderpoort).
  • Het begeleiden van een subsidieaanvraag bij het Nationaal Groeifonds: MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen.
  • Projecten rond het aantrekken en behouden van talent, onder andere in opdracht van de gemeente Delft, de provincie Gelderland en de regio Foodvalley.
Deel