Terug
Adviseur

Vanuit mijn studie heb ik een brede interesse ontwikkeld voor bestuurskundige vraagstukken die vragen om integrale oplossingen. Ik krijg er energie van om duurzame oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen die de grenzen van één organisatie overstijgen. Om dit te kunnen doen, ga ik deze problemen graag kritisch te lijf. Ik vind het interessant om verschillende perspectieven in te nemen. De combinatie van mijn motivatie en werkzaamheden maakt mij gedreven om gezamenlijk met de betrokken partijen het beste eindproduct te leveren voor de opdrachtgever. Mijn doel is om bij te dragen aan een circulaire economie. Om dit te bewerkstelligen ben ik nauw betrokken bij adviestrajecten binnen de afvalverwerking.


"Het samenbrengen van partijen om een gedeelde visie op te stellen en te realiseren. Dat is wat mij motiveert"

Vanuit mijn bestuurskundige achtergrond vind ik het uitdagend om na te denken over multidisciplinaire vraagstukken en alle elementen die zich hierin bevinden. Deze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken, is dé manier om met deze complexiteit om te gaan.

Thijs 1 Vierkant
Expertise
  • Ervaring met de afvalbranche vanuit het Traineeship van de NVRD
  • Restafval aanbesteding voor regio de Vallei
  • Uitvoeren van een verkenning naar afvalstromen uit de horeca voor de gemeente Zwolle
Deel