CMC

Strategische doorontwikkeling Clean Mobility Center

Resultaat: een strategie- en programmadocument ten aanzien van de propositie-uitbreiding, community-ontwikkeling en bredere groei van het CMC als toongevend ecosysteem opgeleverd

Opdrachtgever: Clean Mobility Center

Rol: ontwikkelen van een strategie en aanpak, waarbij innovaties op het snijvlak van voer- en vaartuigen, schone energiebronnen en -opslag en infrastructuur versneld worden toegepast

Uitdaging CMC

Hoe kan het CMC door ontwikkelen tot een toonaangevende, van brede betekenis zijnde netwerk- en projectenorganisatie op het thema duurzame mobiliteit waarbij innovaties op het snijvlak van voer- en vaartuigen, schone energiebronnen en -opslag en infrastructuur versneld kunnen worden toegepast?

Voorstellen

We hebben de missie en visie van het CMC aangescherpt en drie programmalijnen ontworpen rondom community ontwikkeling, praktijktoepassingen en conceptuele ontwikkelingen. We hebben daarnaast een voorstel gepresenteerd voor de ontwikkeling van de interne organisatie, met nadruk op de benodigde kennis en expertise, doorgroei, en organiserend vermogen. Tot slot hebben we een businessplan opgeleverd met opties voor financiering in verschillende fases van de doorontwikkeling.

Het bestuur van CMC heeft de voorstellen in grote lijnen overgenomen en momenteel worden stappen gezet om de doorontwikkeling te realiseren.

Onze aanpak

We zijn gestart met een kort onderzoek van eerdere beleids- en strategiedocumenten van het CMC, aangevuld met een aantal onderzoeken en beleidsrapporten van derden op het gebied van mobiliteit. Vervolgens hebben we stakeholders in kaart gebracht en een twintigtal stakeholders (zowel direct betrokkenen als wat verder van CMC afstaande experts) geïnterviewd over de huidige impact van het CMC, trends en ontwikkelingen en de mogelijke toekomstige positionering van het CMC. We hebben op grond van documenten en interviews geanalyseerd hoe het ecosysteem voor duurzame mobiliteit momenteel functioneert en waar nog hiaten zitten. Op basis daarvan kwamen we tot een voorstel voor hernieuwde positionering van het CMC. In twee discussiebijeenkomsten met het bestuur van CMC hebben we vervolgens vastgesteld welke missie, visie en strategie het beste aansluit bij de bevindingen. We hebben vanuit die vastgestelde strategie drie programmalijnen uitgewerkt en verkend welke financieringsmodellen er voor elk van de programmalijnen mogelijk zou zijn. Dit is verwerkt in een businessplan. De opdracht is afgesloten met een uitgebreid strategie-en programmadocument dat finaal besproken is met en vastgesteld is door het bestuur van CMC.

Bernedine 1 Vierkant (1)
Bernedine Bos

Adviseur

Deel