Terug
1 januari 2021

Het hebben van betaald werk is belangrijk, zowel voor het individu als voor de samenleving. In een inclusieve arbeidsmarkt kan en mag iedereen meedoen vanuit individuele vermogens, ontplooiingskansen en autonomie.


Gemeenten, werkgevers en andere overheden werken samen om de inclusieve en duurzame arbeidsmarkt van de toekomst te realiseren. Zij staan voor belangrijke vragen als:

 • Hoe kan de arbeidsmarkt inclusiever worden?
 • Hoe kunnen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk? Welke interventies werken wel en welke niet?
 • Hoe doeltreffend en doelmatig is de uitvoering van ons beleid? En in hoeverre staat de menselijke maat voorop?
 • Hoe kunnen we het re-integratiebeleid verbeteren?

Onze beleidsonderzoeken en -evaluaties richten zich op een breed scala van vraagstukken rondom de inclusieve en duurzame arbeidsmarkt. Onze onderzoekers en adviseurs hebben brede kennis over arbeidsparticipatie, processen van arbeidstoeleiding, matching, en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wij hebben ervaring met zowel inventariserend als evaluatief beleidsonderzoek. Het eerste type onderzoek is gericht op het beschrijven van en inzicht krijgen in een bepaald probleem en het in kaart brengen van uitgangssituatie en ervaringen van betrokken partijen. Bij de evaluatieve vorm, onderzoeken wij de effectiviteit van het gevoerde beleid (ex post) of het nog te voeren beleid (ex ante). In onze onderzoeken worden diverse relevante onderzoeksmethodieken en technieken toegepast. Wij onderscheiden ons door onze ervaring en expertise op het gebied van onderzoeksmethoden met inhoudelijke kennis op het vlak van arbeidsmarkt, (politiek-)bestuurlijke vraagstukken en processen. Het combineren van onderzoekers en experts in een projectteam zorgt voor een gedegen onderzoek en onderbouwde inzichten en passende aanbevelingen.

U kunt ons benaderen voor:
 • Inventarisaties en verkenningen;
 • Evalueren van projecten, pilots of beleid;
 • Monitoring van beleid;
 • Actie- en verbeteronderzoek.
Onze thema’s:
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Participatie en re-integratie
 • Integratie nieuwkomers
Recente voorbeelden van projecten:
 • Lerende evaluatie Perspectief op Werk voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Evaluatie effectiviteit re-integratietrajecten voor de Rekenkamercommissie Berkelland
 • Evaluatie Eindhovense aanpak arbeidsparticipatie statushouders voor de gemeente Eindhoven
 • Verkenning Detacheringsvarianten voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Evaluatie integratiebeleid Rekenkamercommissie Ede
 • Evaluatie Participatiewet voor de Rekenkamercommissie Ridderkerk
 • Evaluatie uitvoering Participatiewet voor de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout
 • Inventarisatie interventies arbeidsparticipatie statushouders voor de Provincie Gelderland
Meer weten?
Deel