Terug

Leven Lang Ontwikkelen

Een Leven Lang Ontwikkelen staat hoog op de agenda bij gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen. Met het tempo waarin onze maatschappij verandert, hebben we alle mensen hard nodig. Het is van groot belang dat werkenden en werkzoekenden hun kennis en vaardigheden op peil houden en aansluiten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat vraagt wat van de visie en strategie van betrokken overheden, bedrijven en scholen. Samenwerking is essentieel om een Leven Lang Ontwikkelen verder te stimuleren. 


Publiek-Private Samenwerkingen ontwikkelen

Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en realiseren van succesvolle Publiek-Private Samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. We bouwen projecten in co-creatie op, vanuit de vraagstukken en behoeften van betrokkenen. Zij participeren op basis van een concrete propositie actief met middelen, kennis en contacten in het project. Dit vergroot de slaagkans en (financiële) duurzaamheid van het project.

Projectleider en kwartiermaker

Wij worden regelmatig gevraagd voor het opzetten en begeleiden van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, als kwartiermaker of projectleider.

 

Wij spreken de taal van ondernemers en onderwijs en zorgen voor verbinding. Wij helpen je met het realiseren van commitment en draagvlak en jagen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio aan.

Subsidies en financiering aantrekken

Bij het doen van een aanvraag kun je expertise en hulp van ons krijgen op inhoud, proces en tijdslijnen. Wij helpen je met het werven van subsidies en financiering. Bijvoorbeeld met onze kennis van en ervaring met het Regionaal Investeringsfonds mbo en de Subsidieregeling Flexibilisering Beroepsonderwijs. Ons succespercentage is hoog, omdat we samen vanaf de start goed kijken naar slagingskans, draagvlak, uitvoerbaarheid en continuïteit na de subsidieperiode.

Kansen en bedreigingen voor het mbo in het speelveld LLO
BrabantLeert

We ondersteunden Provincie Noord-Brabant en platform BrabantLeert bij het succesvol aantrekken van 5 miljoen euro subsidie waarmee een leven lang ontwikkelen in Brabant een impuls krijgt. We hielpen bij het opzetten van het project waarmee werkenden en werkzoekenden in de regio begeleidingstrajecten, loopbaanadviezen en scholing krijgen aangeboden. We werken inmiddels ook aan  LimburgLeert.

Subsidieregeling Flex

De Subsidieregeling Flexibilisering Beroepsonderwijs stimuleert publieke en private mbo-instellingen om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden bij het indienen van een succesvolle aanvraag. Dit doen we zowel op proces als op inhoud van de subsidieregeling. 

SWOT- en scenarioanalyse MBO Raad

Om sneller in te kunnen spelen op innovaties, nemen opleidingsbedrijven steeds vaker een private opleider over. Voor de MBO Raad onderzochten we daarom via een SWOT- en scenarioanalyse de kansen en bedreigingen voor het mbo in het speelveld van een leven lang ontwikkelen.

De MBO Raad bepaalt hiermee haar standpunten bij deze ontwikkeling. 

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) investeert in de ontwikkeling van duurzame Publiek-Private Samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. RIF is daarmee essentieel voor de financiering van initiatieven voor een leven lang ontwikkelen. Inmiddels hebben we 25 samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen en bedrijven laten slagen.

Webinar 'Hoe maak ik een leven lang ontwikkelen tot een succes' terugkijken?

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden LLO en leer van de werkbare oplossingen vanuit samenwerking.

Klik hier voor de terugkijklink

Deel