Terug
Adviseur

“Hoeveel maatschappelijke impact hebben we gemaakt?” Als dat toch eens de eerste vraag zou zijn die gesteld wordt door een budgethouder na het afronden van een inkooptraject dan zijn we een eind op weg met het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap. Dit is ook mijn missie: maatschappelijk eigenaarschap, commitment en bewustwording creëren en vervolgens  inkoop gebruiken om resultaten te boeken op deze maatschappelijke ambities.   


“MVOI, veel meer dan een inkoopvraagstuk”

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is een organisatiebreed thema. Ja, een doorontwikkeling van inkoop is noodzakelijk om ambities te realiseren. Maar een inkoopadviseur alleen lost dit vraagstuk niet op. Het is van belang om onderscheid te maken tussen de inkoper (budgethouder) en inkoopadviseur. De inkoopadviseur adviseert de budgethouder in het rechtmatig en doelmatig besteden van dat geld. De budgethouder staat aan de lat om de ambities te vertalen in zijn behoefte. Pas zodra dit onderscheid duidelijk is blijkt dat het voldoen aan de ambities een organisatie brede opgave is.

Coen 1 Vierkant
Expertise

Als adviseur op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen help ik overheidsorganisaties bij het inbedden van maatschappelijke ambities in de organisatie. Inkoop is hierin een belangrijke factor, maar organisatie brede bewustwording en enthousiasme zijn hierin onmisbaar.

Bij de opdrachten die ik uitvoer staat “maatschappelijke impact maken” centraal. Of het nu gaat om het begeleiden van een innovatief aanbestedingsproces of het inrichten van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Deel