Terug
Adviseur

Mijn drijfveer is het vinden van vernieuwende en creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Door te analyseren, het in kaart te brengen van actoren en kwalitatief onderzoek te doen, schep ik een beeld van het ecosysteem en haal ik de kern van het vraagstuk naar boven. Mijn ervaring als ontwerper gebruik ik om, met creatieve methodes, vraagstukken door een andere lens te bekijken, mensen te betrekken en samen tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen.


“Verschillende perspectieven zien, samen ontdekken en creëren”

De beste oplossingen worden in samenwerking gevonden. Partijen die soms ver van elkaar af lijken te staan kunnen meer met elkaar gemeen hebben dan ze zelf denken. Het is mijn taak te onderzoeken wat de verschillende perspectieven zijn en de overeenkomsten te zoeken. Door bruggen te slaan kan er gezamenlijk gezocht worden naar oplossingen en creëer je draagvlak voor de uit te voeren acties.

David The 1 Vierkant
Expertise

Vanuit mij ontwerpachtergrond heb ik ervaring met het identificeren en in kaart brengen van de belangrijkste actoren in een context en het faciliteren van creatieve sessies om ideeën en oplossingen te genereren.

Door het werken voor start-ups in zowel product management als operationeel, kan ik snel de vertaalslag maken van strategie naar concrete stappen en vanuit de input van de klant naar oplossingen voor hun problemen.

Enkele opdrachten

  • Onderzoek naar best practises internationale publiek-private samenwerkingen voor NLWorks.
  • Onderzoek naar definities van fossiele en biobased grondstoffen voor Circulaire Industrie Zuid-Holland.
Deel