Terug
4 maart 2019

Provincies leveren maatwerkondersteuning aan bedrijfsleven

Eind 2018 werd KplusV door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om onderzoek te doen naar het functioneren van de kredietunies en de twee betrokken brancheorganisaties. Deze vraag stelde het ministerie naar aanleiding van de motie Amhaouch, die op 8 november 2018 werd ingediend.


Een van de knelpunten voor startende- en groeiende ondernemingen is de toegang tot financiering voor groei en innovaties. Terwijl juist groei en innovatie zo belangrijk zijn. KplusV signaleert dit knelpunt, maar ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In het MKB-actieplan wordt door staatssecretaris Keijzer het belang van de regio benadrukt, als plaats waar de ondersteuning voor het mkb vorm krijgt. Eén van de acties die in het plan besproken wordt betreft het vinden van passende financiering door middel van zogeheten regionale financieringstafels. KplusV heeft van provincie Overijssel de opdracht gekregen om in 2018 en 2019 regionale financieringstafels op te zetten.

De financieringstafel is een platform van (alternatieve) financiers die periodiek gezamenlijke bijeenkomsten organiseren. Op basis van concrete financieringsvraagstukken van ondernemers bundelen de partijen de krachten om veelal groeiende en innovatieve bedrijven te kunnen helpen om in hun kapitaal- en/of financieringsbehoefte te voorzien. Zo is het doel van de financieringstafel Overijssel een bijdrage leveren aan het oplossen van financieringstekorten bij het mkb in de provincie. Naast toegang tot financiering worden ook de netwerken van de deelnemers, waar mogelijk, verbonden met innovatieve ondernemers, worden subsidie-instrumenten gekoppeld en wordt ondersteuning geboden bij het investeringsgereed worden van ondernemingen.

Maar op welke manier kan dit ook voor jouw provincie ingevuld worden? Waar moet je aan denken en welke partijen zouden kunnen aanschuiven? KplusV helpt jou met het opzetten en organiseren van de financieringstafels. Wij zien dat financieringstafels een krachtig instrument zijn voor:

  • het versterken van het regionale netwerk tussen overheid, financiers en ondernemers;
  • het toegankelijker maken van kapitaal voor ondernemers;
  • het makkelijker mogelijk maken van het ‘stapelen van financiering’;
  • ondernemers helpen bij de investeringsgereedheid en business development .

Als dit succesvol wordt uitgevoerd ontstaat er een krachtigere samenwerking in de regio. Ook wordt het gehele systeem naar een hoger plan getild. Intermediairs zullen ondernemers beter kunnen ondersteunen bij hun plannen, financiers werken meer samen en publieke instrumenten zoals vouchers en andere subsidies worden in samenhang hiermee ingezet.

Start in Overijssel

Financieringstafels worden steeds belangrijker in het financieringslandschap. KplusV is in 2018 begonnen met de uitrol van financieringstafels in Overijssel. We hebben in de afgelopen periode vier financieringstafels mogen organiseren waar uiteindelijk negen deelnemers zijn ondersteund met hun financiële vragen. De rol van KplusV is hierin het organiseren, faciliteren en het traject te regisseren. Het uiteindelijke doel voor KplusV is om een regio de juiste handvaten te geven waarmee ze in de toekomst zelf de tafel kunnen laten plaatsvinden. Daarmee rusten we jouw provincie uit met een tool die financiering van het MKB haalbaar maakt.

Het belang is duidelijk en actie is nodig. Er is maar liefst 1,1 miljoen euro beschikbaar om financieringstafels in Nederland mogelijk te maken. Belangrijke onderwerpen zijn het bereik naar ondernemer, de goede vertegenwoordiging van (alternatieve) financiers maar ook de praktische organisatie en de (digitale) monitoring van de tafels. Uiteindelijk is de tafel geen doel, maar een middel om een betere samenwerking in de financieringsketen van de grond te krijgen

Marjo Koldeweij, Adviseur programma Versterken MKB en Ondernemerschap

“In samenwerking met KplusV hebben we de afgelopen anderhalf jaar een financieringstafel in Overijssel georganiseerd.  We zijn in die periode, door de goede samenwerking, gegroeid van 1 naar 3 verschillende regio’s waar de tafel wordt georganiseerd.”

Onze werkwijze bij financieringstafels

Aan de slag?

Wil jij als gemeente, regio of provincie meer weten over de opzet en het belang van regionale financieringstafels? Wij helpen je graag bij het opzetten van een uitgewerkt plan, dat in aanmerking komt voor de middelen van EZK. Onze adviseurs Edwin Netjes en Bart Blokhuis gaan er graag met je over in gesprek.

Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel