Terug
Adviseur

Ondernemerschap fascineert me. Zeker van het kleinere en middelgrote bedrijfsleven verwachten we een groot verandervermogen. Dit terwijl de wereld steeds sneller verandert en de verantwoordelijkheden die ondernemers dragen groot en talrijk zijn. Ondernemers die erin slagen die veranderingen het hoofd te bieden en hun bedrijf toekomstbestendig, duurzaam en inclusief uit te bouwen, maken het verschil. Niet alleen voor de economie, maar ook voor hun mensen en hun omgeving. 

Mijn drijfveer is het speelveld voor ondernemers te vereenvoudigen. Zij moeten ondersteuning en advies gemakkelijk kunnen vinden bij hun ontwikkeling. Ik streef ernaar passend aanbod op een intuïtieve en toegankelijke manier te ontsluiten. Daarnaast wil ik de publieke en private partijen die hierin een rol spelen aanzetten tot samenwerking en synergie.


"Ik maak de vertaalslag tussen beleid en praktijk"

Het mooist aan mijn werk als adviseur vind ik de vertaalslag die ik voortdurend moet maken tussen verschillende belevingswerelden en abstractieniveaus. Bijvoorbeeld tussen ondernemers, bestuurders, (publieke) uitvoeringsorganisaties of overheden. Ze lijken elkaar te begrijpen, maar spreken soms tóch echt een andere taal. Ik ben dan ook het best thuis op het snijvlak tussen beleid en praktijk: daar waar strategische vergezichten en beleidsdoelen relevant en actueel worden achter de voordeur van een ondernemer.

FLOORT~2
Expertise

Ik ben gespecialiseerd in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van programma’s. Deze programma's zijn gericht op de stimulering van toekomstbestendig ondernemerschap en innovatie in het brede mkb. Een voorbeeld hiervan is Ik Ben Drents Ondernemer: een van de landelijke best practices op het gebied van mkb-dienstverlening. In mijn projectleiderrol heb ik ervaren wat er nodig is om voortdurend te werken vanuit de vraag van ondernemers. Maar ook om een passend aanbod op een intuïtieve, toegankelijke manier richting ondernemers te ontsluiten en partijen hierin met elkaar te laten samenwerken. Ik ben een enthousiasmerende en verbindende adviseur die kan organiseren, luisteren, reflecteren en mobiliseren. 

Deel