Terug
Adviseur

Waarom we op welke plek economisch actief zijn, of hoe economische relaties zich verhouden tot ruimtelijke structuren is wat mij fascineert als economisch geograaf. Geografie is mij dan ook met de paplepel ingegoten.

De bestuurlijke grenzen die we elkaar hebben opgelegd zijn misschien logisch vanuit de sturingsgedachte, maar vanuit ruimtelijke economie een belemmering. Regionale samenwerking zie ik daarom als één van de belangrijkste elementen van een succesvol ruimtelijk economisch beleid.


"Een strategie zonder bijsturing, is een strategie voor de bureaula"

Strategie kan niet zonder monitoring en bijsturing. Een strategie moet houvast en richting geven, maar een periodieke herijking op basis van monitoring en externe ontwikkelingen is essentieel. Anders ontstaat een mismatch tussen de omgeving waarin je acteert en de wijze waarop je acteert. Er ontstaat frustratie in de uitvoering. Daarom is het belangrijk om bij het opstellen van een strategie al na te denken over hoe en wanneer je deze herijkt.

GUUSRE~1
Expertise

Mijn expertise ligt op de relatie tussen ruimte en economie, met name op regionaal niveau. Ik ben is gespecialiseerd in strategische en ruimtelijke-economische vraagstukken, met name op het vlak van (toekomstbestendige) bedrijventerreinen. Daarbij breng ik in het ontwerpproces een visie op de overkoepelende strategie voor bedrijventerreinen. Daarnaast heb ik veel ervaring met regionale economie, samenwerking en ecosystemen, netwerken en profileringsvraagstukken. Recentelijk bijvoorbeeld in relatie tot de Lelylijn.

Een paar van mijn projecten:

  • Coördinatie Lelylijn voor gemeente Smallingerland en deelname namens de gemeente in landelijke projectgroep Lelylijn. Kernwoorden: multidisciplinair team; aansturing onderzoek.
  • Bedrijventerreinenvisie voor gemeente Midden-Groningen (projectleider). Kernwoorden: Toekomstbestendig; vestigingskader; koppeling met economie.
  • Intern beleid toekomstbestendige bedrijventerreinen voor provincie Drenthe. Kernwoorden: Interne samenwerking; klimaatadaptatie; circulaire economie; energietransitie; organisatiegraad.
Deel