Terug
Adviseur

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in duurzame transities. Vaak zijn gemeenten nog zoekende hoe zij hun rol het beste kunnen invullen. Het geeft mij veel voldoening ze daarbij op weg te helpen. Ik werk graag op het snijvlak van beleid en maatschappij om die twee werelden samen te brengen in werkende oplossingen. Steeds met een betrokken en pragmatische werkwijze.


"Ik vind het van belang om oog te hebben voor technische aspecten, maar zeker ook voor de sociale aspecten van de duurzame transities"

Met name uit het samenwerken met opdrachtgevers en stakeholders haal ik veel plezier. Om samen op zoek te gaan naar de energie in de maatschappij om duurzame transities mogelijk te maken en een tot een gedragen aanpak te komen, samen met de mensen die het plan gaan realiseren. Ik vind het daarbij van belang om oog te hebben voor technische aspecten, maar zeker ook voor de sociale aspecten van de duurzame transities waar we voor staan.

Jurgen Broeders 1 Vierkant
Expertise

Ik adviseer vanaf 2018 gemeenten op het gebied van duurzaamheid en heb ruime ervaring met het vormgeven van beleid, altijd in nauwe samenwerking met degenen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie die het beleid gaan uitvoeren. Met de kennis en ervaringen op het gebied van de lokale energietransitie in verschillende gemeenten op zak, zoek ik naar werkende oplossingen om van plannen tot actie te komen. Vooral de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie hebben daarbij mijn interesse.

  • Financiering van de lokale energietransitie
  • Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s)
  • Lokale Isolatie-aanpakken
Deel