Terug
Adviseur

Het verbinden van het bedrijfsleven en onderwijs door de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor studenten, is een van mijn drijfveren. Met mijn achtergrond in European Studies kan ik verschillende vraagstukken analyseren en ze vanuit meerdere perspectieven bekijken.


''Een brug zijn tussen ondernemend Nederland, het onderwijs en overheidsinstanties, dat is mijn passie.''

Ik houd me voornamelijk bezig met vraagstukken rondom de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Samenwerking is daarin cruciaal. Wij zetten ons in voor een arbeidsmarkt die de duurzame, inclusieve en innovatieve economie versnelt. Maatschappelijk impact creëren staat hierin centraal. Mijn vakinhoudelijke interesses liggen op het gebied van publiek-private samenwerking, inclusieve economie en aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt.

Mariama 1 Vierkant
Expertise

Mijn vakinhoudelijke interesses liggen voornamelijk op het gebied van de aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt en publiek-private samenwerking.

Enkele van mijn projecten:

  • MKB Digital Workspace, initiatief om praktijkopdrachten rondom digitaliseren in het beroeps- en hoger onderwijs te verwerken.
  • Ik Ben Drents Ondernemer,  initiatief vanuit provincie Drenthe om ondernemers te ondersteunen op verschillende thema’s zoals digitalisering waar ik me mee bezig houdt.
  • RIF (subsidie aanvraag) House of Hospitality voor ROC van Amsterdam en Flevoland.
  • RIF (subsidie aanvraag) voor ROC van Amsterdam  over Impact Economie.
Deel