Terug

Circulair bouwen

De bouwsector kan flink bijdragen aan de totstandkoming van een volledig circulaire economie in 2050, waarbij geen afval meer bestaat. Bijvoorbeeld door grondstofhergebruik en grondstofbeperking. Met onze inhoudelijke expertise en verbindende kracht dragen wij bij aan de transitie naar een circulaire bouweconomie. Dit doen we op het gebied van beleidsvorming, onderzoek naar bijvoorbeeld bouwafvalstromen en de herbruikbaarheid van bouwmaterialen en door te initiëren en verbinden. 


Beleidsvorming

Het goede voorbeeld geven én een significante bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire bouweconomie. Daar helpen we gemeenten bij. We stellen de beleidsnota bij de visie op circulair bouwen op. Daarna bepalen we samen welke rol(len) de gemeente pakt om het regionale speelveld in beweging te krijgen. Zodat de basis voor concrete acties er ligt en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren kan worden uitgewerkt.  

Onderzoek

We doen onderzoek vanuit diverse invalshoeken. Bijvoorbeeld in opdracht van de Europese Unie. Met als doel een circulaire bouwsector zonder afval in alle lidstaten. Dit doen we in het project 'CINDERELA'. Samen met partners uit acht Europese landen bouwen we een digitaal platform waar ondernemers en overheden in verschillende Europese landen hun 'best practices' delen. Onder andere over circulaire bouwtechnieken, businessmodellen en versnellingsmaatregelen.

Initiëren en verbinden

We stimuleren anderen in de transitie naar een circulaire bouwsector. Door onze nieuwsgierigheid nemen we een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld door:

  • Regionale bouwkringloop systemen op te zetten
  • Het Omgevingsregister te ontwikkelen samen met Madaster
  • Innovatieve aanbestedingen te begeleiden
  • Het MKB te versterken in de transitie naar circulair bouwen
Deel