Aniek van Gerwen

Adviseur

06 13 68 29 24

Profiel

Een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven door overheden en onderwijsinstellingen verder te helpen, is voor mij een belangrijke drijfveer. Met mijn achtergrond in interdisciplinaire Sociale Wetenschappen, Beleid, Communicatie & Organisatie en Bestuurskunde probeer ik vraagstukken integraal te analyseren en verschillende perspectieven en belangen boven tafel te krijgen.

“Ik breng partijen bij elkaar en help ze bij het formuleren van een gezamenlijke visie.”

Als adviseur houd ik me voornamelijk bezig met thema’s rond de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor deze aansluiting is samenwerking essentieel. Ik begeleid onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven bij de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsverbanden. Wat mij beweegt is het bij elkaar brengen van verschillende partijen om hun gedachten en ideeën uit te wisselen en deze helder te beschrijven en vorm te geven. Mijn vakinhoudelijke interesses zijn de aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt, ecosystemen en publiek-private samenwerking, circulaire economie en energietransitie.

 

"Ik breng partijen bij elkaar en help ze bij het formuleren van een gezamenlijke visie."

Aniek van Gerwen

06 13 68 29 24

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.