Terug

Evaluatie fondsen en financiële instrumenten

Bereikt een financieel instrument het beoogde effect en komt dit op een juiste en efficiënte wijze tot stand? Wij evalueren fondsen en instrumenten voor overheden, toezichthouders, aandeelhouders en ontwikkelingsmaatschappijen. Hiermee verantwoord je je als publieke partij en verbeter je de werking van het instrument, zodat we samen succesvolle impact maken in de samenleving.


Ex ante evaluatie

Een ex ante evaluatie kan worden gecombineerd met een kapitaalmarktonderzoek of separaat voor de start van een nieuw fonds worden uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de vorm die het beste aansluit bij het geconstateerde probleem en de doelgroep, het bestaande aanbod en de governance. Door dit voorafgaand te doen, neemt de kans op een succes toe. Voor fondsen gevuld met Europese middelen is het veelal een verplichting.

Periodieke evaluaties

Fondsen en subsidie-instrumenten worden periodiek geëvalueerd. Wordt de regeling efficiënt uitgevoerd? Is er voldoende samenhang met andere (overheids)interventies en worden de financiële doelen behaald? Door verschillende methodieken zoals interviews, inzet van microdata van het CBS en kwantitatieve analyses kijken we terug en vooruit, zodat het instrument ook toekomstbestendig is.

Second opinions

Wens je als publieke aandeelhouder een onafhankelijk oordeel over de strategie of het businessplan van het fonds? Of wil je als fondsmanager de nieuwe werkwijze tegen het licht houden? Dan ben je bij ons op de juiste plek. Onze kennis van zowel fondsmanagement, de publieke aandeelhouders en de ontvangers van de financiële middelen (ondernemers, projecten), zorgt voor een praktische uitwerking.

Het bestaande financieringsaanbod

Hoe presteert een fonds ten opzichte van andere fondsen? Slaagt een instrument erin om meer impact te behalen dan andere instrumenten en waar zitten verschillen? In benchmarks brengen we dit in beeld. Ook voeren we regelmatig studies uit naar de fondsmanagement vergoeding regelingen, ook wel kostenbenchmark, opgebouwd uit zowel Nederlandse als internationale data.

Evaluatie Revolverende Fondsen

Voor diverse opdrachtgevers evalueerden wij de afgelopen jaren revolverende fondsen. Wat komt er kijken bij een goede evaluatie? En welke methodiek hanteren we? Laat je inspireren door onze methodiek voor het evalueren van revolverende fondsen in dit artikel.

Evaluatie Brabantse investeringsfondsen

Voor de financiering van belangrijke transities in de provincie zijn vijf Brabantse investeringsfondsen opgericht: Breedband, Energie, Innovatie, Cultuur en Groen. Met een team van inhoudelijke experts evalueerden wij de fondsen, zodat deze toekomstbestendig worden ingezet.

Internationaal Ondernemen in Friesland

Provincie Friesland stimuleert internationaal ondernemen bij mkb’ers. Wij hebben het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen, de organisaties geëvalueerd die hiervoor zijn opgericht en adviezen uitgebracht over de toekomststrategie en een nieuw aanvalsplan. 

Hoe evalueer je een revolverend fonds?
Deel