Financieren

Onderzoek voor provincie Utrecht voor aanjagen circulair informal investing

De provincie Utrecht wil circulariteit aanjagen via informal investing en circulair financieren voor ondernemers. Ondernemers bieden essentiële oplossingen voor maatschappelijke opgaven, maar gebrek aan kennis en financiering vormen een grote belemmering voor de groei van deze ondernemingen. Provincie Utrecht heeft daarom KplusV gevraagd een onderzoek te doen naar de interesse van particuliere investeerders in circulaire proposities. Zo kan de provincie passende opvolging identificeren en organiseren.

Circulaire investeringsproposities
De circulaire economie staat nog aan het begin van haar transitie. In 2030 is de doelstelling om in Nederland 50% circulair te zijn en toe te werken naar een volledige circulaire economie in 2050. Informal investors hebben een belangrijke rol in het financieren van ondernemers die essentiële oplossingen en innovaties bieden voor transities. Niet alleen stellen deze investeerders kapitaal beschikbaar, maar ook hun netwerk en kennis (‘smart capital’). In hoeverre informal investors zich oriënteren op circulaire investeringsproposities, was nog niet eerder onderzocht.

Ondanks dat stakeholders in toenemende mate bezig zijn met circulariteit, ontbreekt het ook aan een gedeelde uniforme definitie van circulair ondernemen. Daardoor wordt er geen data verzameld op het gebied van circulair ondernemerschap en financieren. Dit bemoeilijkt de meetbaarheid en vergelijkbaarheid.

"We vinden het belangrijk om circulair informal investing aan te jagen, samen met het ecosysteem. Het ontbreken van passende financiering voor circulaire businessmodellen is een van de grote struikelblokken op weg naar een circulaire samenleving in 2050. Ondernemers die de essentiële oplossingen en innovaties bieden voor maatschappelijke uitdagingen, moet de juiste ondersteuning krijgen en daarmee hun kans op financiering vergroten. Zo versnellen we transities in onze regio."

Leonie Oosterwaal, Hoofd Economie bij provincie Utrecht

Onderzoek ecosysteem en informal investors

We hebben een verkenning en onderzoek uitgevoerd binnen het ecosysteem en informal investors. Door een aanvullend rondetafelgesprek te faciliteren, kwamen we tot aanbevelingen en acties waar de provincie en het ecosysteem mee aan de slag kan.

Bevindingen informal investing:

Circulair informal investing aanjagen

Op basis van de bevindingen in ons onderzoek, zijn er twaalf aanbevelingen geformuleerd als acties aan de provincie Utrecht en stakeholders in het ecosysteem (zie figuur). Met de voorgestelde acties heeft de provincie handelingsperspectief om, samen met het ecosysteem, circulair informal investing aan te jagen.

Circulair financieren

Er is aandacht voor circulair financieren. Zo hebben we onderzoek gedaan voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar circulair financieren. De rol van informal investors in het versnellen van de circulaire transitie is een black box. Naar dit onderwerp was nog niet eerder onderzoek gedaan. Hoewel informal investors een steeds grotere rol spelen in de vroege fase financiering van start-ups en scale-ups, was er niet veel bekend over hun behoefte en aanbod.

Vervolgstappen

Er is heel veel actie en beweging ontstaan rondom het onderzoek en de acties. De provincie Utrecht neemt de rol op zich als aanjager van circulariteit via informal investing. En ook als (geografisch) centrum van breder 'circulair financieren'. En niet alleen de provincie gaat direct met acties aan de slag, ook het ecosysteem. Banken met een informal investing platform pakken de aanbevelingen actief op, de ROM Utrecht Region gaat concreter aan de slag met dit thema en ook universiteiten geven circulariteit meer aandacht.  

Deel