Terug

Ontwikkelen fondsen en financiële instrumenten

Een inclusieve samenleving, een leven lang leren, innovaties voor wereldwijd economisch succes, duurzame energieopwekking of circulaire producten. Allemaal onderwerpen die met passende financiële instrumenten werkelijkheid kunnen worden. Dagelijks ontwikkelen wij voor vele opdrachtgevers instrumenten zoals leningfaciliteiten, impact bonds, voucherregelingen en (revolverende) fondsen. Ben je op zoek naar gedegen financieel advies?

We hebben een hoogwaardige kennis en ervaring in het opstellen van de financieringsstrategie, we werken dagelijks instrumenten uit (zoals een fondsplan) en hebben al in vele projecten een daadkrachtige implementatie verzorgd. Zo kunnen we samen impactvolle middelen inzetten.


Behoefteverkenning

De start van een nieuw fonds of instrument gaat veelal gepaard met een verkenning naar de drijfveren van de doelgroep. Dit kan in de vorm van een behoefteverkenning of kapitaalmarktonderzoek.

Deze richten zich ook op thema's zoals een sociaal innovatiefonds of circulariteit. Wij benutten data, betrekken de relevante stakeholders en adviseren over de behoefte van de doelgroep. En soms blijkt deze van een andere aard dan vooraf gedacht.

Ontwikkelen financierings-strategie

Aansluitend op je behoefte en situatie ontwikkelen we een financieringsstrategie. Elementen zoals het type in te zetten instrument, financiële condities (zoals rente en terugbetaling), condities voor de aanvrager en looptijd en omvang van bijvoorbeeld een fonds, zijn daar onderdeel van. Dit is de kern en hét instrument op basis waarvan structuur en plannen bij alle betrokkenen kunnen landen.

Structureren van fondsen en instrumenten

Sluit de governance van een fonds nog aan bij de behoefte van de investeerders? Kunnen fondsen samenwerken of samengevoegd worden en hoe kan de samenhang tussen financiële instrumenten vergroot worden? Soms is het wenselijk om de structuur van je fonds te actualiseren. Wij ontwikkelen varianten, adviseren en ondersteunen bij de realisatie.  

Fondsplannen

Voor private en publieke opdrachtgevers ontwikkelen we fondsplannen die aansluiten bij het doel van de investeerders. Een 'handboek soldaat' waarin we de werking van het fonds in detail beschrijven. Het kan ook een document zijn om kapitaal mee aan te trekken, bijvoorbeeld ten behoeve van de SEED Business Angel regeling. De plannen zijn praktisch, waarbij je gebruik maakt van onze skills zoals fondsmanagement en (kapitaalmarkt) onderzoek. 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

In Noord-Holland stonden wij aan de wieg van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). Het fonds investeert in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. We zorgden ervoor dat het fonds van papier naar werkelijkheid ging, hebben de organisatie opgezet en verzorgen de uitvoering. We doen sinds 2014 ook het fondsmanagement.

Investeringen in maatschappelijke transities Noord-Brabant

We hielpen provincie Noord-Brabant met het vormgeven van het investeringsproces voor de 'immunisatieportefeuille' – een fonds van meer dan één miljard euro voor investeringen in maatschappelijke transities. Hiermee kan de provincie via nieuwe initiatieven invulling geven aan de publieke taak én de begroting op peil houden voor andere uitgaven.

Aanpassing fondsenstructuur voor Provincie Overijssel

Een slagvaardigere en succesvollere fondsenstructuur in Overijssel was het doel. Een innovatiefonds, energiefonds en een vastgoedfonds en diverse investeringen verbonden we op een toekomstbestendige wijze met de provincie. Inclusief de interactieve ontwikkeling van varianten, een dialoog met politiek en bestuur en een expliciet afwegingskader.

Deel