Terug

Programmamanagement

Tijdens de uitvoeringsfase ga je pas echt impact maken en resultaat zien van eerder inspanning. Goede aansturing is belangrijk. Wij hebben een uitgebreide ervaring en expertise in programmamanagement voor valorisatie-, incubatie- en acceleratieprogramma's. We zorgen voor uitvoering van de programma's, bewaken onderlinge samenhang tussen trajecten, sturen aan, bewaken voortgang en budget en rapporteren aan de opdrachtgever.


Governance: opbouwen van een effectieve governance structuur, zodat mandaten en verantwoordelijkheden helder zijn;

Strategische agendavorming: organiseren van vraagarticulatie met relevante partijen op specifieke inhoudelijke thema’s;

PPS-ontwikkeling: organiseren van expertsessies en begeleiden van coalitievorming en projectformulering. 

Projectmonitoring: inhoudelijk monitoren van lopende projecten ten behoeve van verdere programma- en projectontwikkeling;

Kennisdeling en valorisatie: organiseren van seminars/workshops, human capital-activiteiten, business support en productontwikkeling;

Verantwoording: afstemmen met, rapporteren en verantwoorden aan de opdrachtgever.

Deel