Istock 1282456779

Digiscan: startpunt voor een toekomstbestendig mkb in de regio

Wat kun je als regio, gemeente of provincie doen om het mkb te helpen digitaliseren? Een vraag die belangrijker is dan ooit, nu we het mkb vitaal én in de regio willen houden. Volgens ons begint dat met het aanbieden van een goede nulmeting. Want het vertrekpunt van iedere mkb-er op het vlak van digitalisering is anders; de koplopers werken als vanzelf vanuit hun strategie aan vergaande digitalisering, en het peloton toont zich zeer divers tussen nauwelijks gedigitaliseerd en verregaand gedigitaliseerd. Het is dus essentieel om inzicht te krijgen in de omvang van de verschillende groepen en welke vragen er bij hen leven, zodat beleid en programma’s aansluiten op de vraag onder de doelgroep. Datagedreven inzet van instrumenten en programma’s wordt mogelijk dankzij de Digiscan, die bovendien fungeert het als gids naar passende supportprogramma's.

Digitalisering is een must

Bij ondernemers gaat de meeste aandacht en tijd uit naar het behalen van de omzet. Hierdoor hebben ze simpelweg te weinig tijd om zich te verdiepen in de kansen en bedreigingen van digitalisering. Consumenten en zakelijke klanten bestellen echter steeds vaker online en stellen eisen op het gebied van gemak en duurzaamheid. Internationale webbedrijven en mkb bedrijven die digitaliseren, gaan het reguliere mkb in toenemende mate wegduwen via digitalisering. De continuïteit van het mkb komt hierdoor in het geding. Dit is slecht voor de regio; het mkb zorgt namelijk voor een aantrekkelijke regio met een goede concurrentiepositie, veel banen en economische groei.

Hoe werkt de Digiscan?

De Digiscan is een online selfservice platform waar ondernemers aan de hand van een vragenlijst hun eigen digitale ontwikkeling invullen. Aan het einde van de vragenlijst krijgt de ondernemer direct een op maat gemaakt adviesrapport inclusief een benchmark met branchegenoten. Door de input van ondernemers in uw regio samen te voegen, bieden we je  inzicht in de digitaliseringgraad van het mkb. Op basis van de data van de ingevulde scans, maken we een managementrapportage die als grondslag kan dienen voor aanpassen van bestaand beleid en ter argumentatie voor de lancering van nieuwe instrumenten.

De scan is in eerste instantie ontwikkeld voor provincie Drenthe en wordt nu ook door de provincies Friesland, Groningen en de regio's Arnhem-Nijmegen en West-Brabant gebruikt. Bepaal ook de juiste behoefte van ondernemers in jouw regio en haal meer rendement uit de reeds ingerichte instrumenten!

Klik hier voor een voorbeeld

Neem contact op met Raymond Bosch voor meer informatie over de Digiscan of de offerte.

Deel