Terug

Kapitaalmarktonderzoek

Kapitaalmarktonderzoek geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van kapitaal. Hiermee kun je het juiste middel kiezen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en je doelen bereiken. Wij voeren regelmatig onderzoeken uit naar de behoefte en mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe fondsen en andere financieringsinstrumenten. Wij hanteren hoogwaardige methodieken met kwalitatieve en kwantitatieve analyses. 


Luister de podcast

Investeren in deeptech en hightech vereist een lange adem, en veel investeerders durven nog niet vroeg in te stappen in de startups die het verschil gaan maken. Voor onder meer Techleap onderzochten wij de tekorten in de seedfase

In deze podcast gaat Edwin Netjes in op de noodzaak dat er in deze fase geïnvesteerd wordt, de uitdagingen van ondernemers in deze fase en het met groeifocus succesvol ondernemen en investeren.

Ex ante onderzoek

Met een ex ante onderzoek bieden we inzicht in de mismatch (funding gap) tussen aanbod en vraag naar kapitaal (marktfalen). Voor de inzet van Europese middelen in een fonds, is dit een standaard onderdeel. Wij volgen hoogwaardige methodieken met kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Het ex ante onderzoek wordt veelal benut om nieuwe fondsen en instrumenten te onderbouwen en richting te geven aan de financieringsstrategie.

 

Sectoranalyses en doelgroepstudies

De uitdagingen van ondernemers en initiatiefnemers van projecten om financiering aan te trekken, zijn verschillend. Daarom voeren wij gericht onderzoek uit naar de kapitaalmarkt en het aanbod en de vraag naar financiering voor verschillende sectoren en transitiethema's, zoals agrifood, circulaire economie, impact ondernemen en warmtenetten En doelgroepen zoals regulier mkb, start-ups en academische spin-outs.

Regionaal onderzoek

Veel overheden stimuleren de regionale ontwikkeling met eigen (revolverende) fondsen en subsidie-instrumenten. Voor diverse provincies en regio's brengen we de ontwikkelingen op de regionale kapitaalmarkt in beeld, onderzoeken we de knelpunten die ondernemers ervaren en zien we waar er middelen nodig zijn om projecten te financieren. Deze regionale onderzoeken hebben onder meer geleid tot de opzet van diverse Regionale Ontwikkelingsmaatschappij-en en nieuwe provinciale fondsen. 

De financiering van de circulaire economie: mismatch tussen vraag en aanbod
Durfkapitaal voor ondernemers

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Techleap deden we onderzoek naar de beschikbaarheid van durfkapitaal voor ondernemers. In het onderzoek identificeerden we knelpunten voor ondernemers en investeerders, deden we aanbevelingen voor aanpassingen aan bestaand instrumentarium, kennisvergroting en ondersteuning, vergrootten we inzichten door data en zorgden voor een gedeelde visie op ondernemerschap. Het onderzoek heeft mede geleid tot aanpassingen aan de Seed Capital Business Angel regeling en verdergaande inzet van data.

Kapitaalmarktonderzoek Zeeland

Voor de provincie Zeeland deden we onderzoek naar de kapitaalbehoefte van en -aanbod voor innovatieve en groeiende starters en mkb-bedrijven in de provincie. Dit onderzoek heeft mede geleid tot het instellen van een investeringsfonds van 14,75 miljoen euro; een gezamenlijk initiatief van Rijk, provincie, en Impuls Zeeland. Het fonds maakt onderdeel uit van de ondersteunings- en investeringsinfrastructuur voor startende en innovatieve mkb-ondernemers. 

Lees het hele artikel >

Financieringsaanbod voor sociaal ondernemers Rotterdam

In opdracht van VoorGoed deden we onderzoek naar het financieringsaanbod voor sociaal ondernemers in Rotterdam. We maakten een overzicht van het financieringsaanbod voor sociaal ondernemers met een focus op inclusiviteit en arbeidsproductiviteit. Daarnaast gaven wij een aantal aanbevelingen om de financieringsmarkt in de regio beter te laten functioneren. Hierdoor krijgt het sociaal ondernemen in de stad een boost. 

“Door het onderzoek van KplusV is er meer inzicht gekomen en de noodzaak van het nieuwe fonds is aangetoond. Zonder dit onderzoek was het nooit gelukt om het nieuwe fonds op te tuigen”

Edwin van Houte | Impuls Zeeland 

Deel