Istock 1327831614 Corr2500px

Duurzame bedrijfsvoering voor gemeenten

Realiseer een blijvend duurzame bedrijfsvoering, voor medewerkers, inwoners én de leefomgeving


Elke overheid is ermee bezig: duurzaamheid. Het begrip is veelomvattend, en daardoor soms ook ongrijpbaar. Er is onder andere te werken aan klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversteit en de eiwittransitie. Er zijn wetten, regels, akkoorden en ambities. Er zijn wethouders die voorop willen lopen, er zijn medewerkers die prachtige plannen maken. Er zijn burgers die het willen en de naderende Omgevingswet versterkt gewenste participatie. Maar tegelijkertijd is de organisatie er nog niet op ingericht, staan medewerkers onder druk en heerst het hardnekkige misverstand dat duurzaam duur is. Hoe pak je dan de verduurzaming van je bedrijfsvoering aan?

Onze aanpak voor het structureel verduurzamen van de bedrijfsvoering is helder gestructureerd rond drie vragen. In alle eenvoud: wat is de opgave, wat past er en hoe pakken we het aan? We zijn pragmatisch, flexibel, innovatief én intrinsiek gemotiveerd om met elkaar te werken aan een betere samenleving. We helpen je het verschil te maken, in elke stap. 

 

Blijvend resultaat
Heldere aanpak
Eigenaarschap
Duurzame reputatie
Van moeten naar willen

Het is niet bepaald inspirerend om iets te doen omdat het moet. Het is juist wél inspirerend als je met elkaar kunt werken in een aantrekkelijke organisatie die zich inzet voor een schone en gezonde leefomgeving en daarbij zelf het goede voorbeeld geeft. Het is de kunst om van moeten naar willen te gaan! 

In die complexe omgeving voelen wij ons als een vis in het water. We halen het beste in mensen en organisaties naar boven en boren de energie aan die onder de oppervlakte aanwezig is. We laten zien wat er kan en we zorgen dat dat ook gebeurt. Zo bouwen we samen aan een blijvend resultaat, waar je mee verder kunt zodra wij weg zijn. Wie alleen vinkjes wil zetten, is bij ons aan het verkeerde adres…

Bekijk de webinar
Doen wat je kunt

Duurzaamheid is een breed begrip, maar je kunt als gemeente niet de hele wereld veranderen. Concentreer je op waar je zelf verantwoordelijk voor bent en waar je invloed op hebt. Bijvoorbeeld duurzame mobiliteit voor de medewerkers, het eigen energiegebruik, circulair inkopen, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en afvalscheiding.

We koesteren de ambities en idealen, maar we doen ook een nuchtere ‘reality check’. Je moet niet alleen gelóven dat het werkt, maar ook erváren dat het werkt. Dat principe passen we toe als we voor een organisatie integraal aan de slag gaan, maar net zo goed wanneer het gaat om een afdeling of een thema.

Lees meer in Binnenlands Bestuur
De kracht van de driehoek

In onze aanpak richten we ons op de drie essentiële pijlers: structuur, cultuur en leiderschap. Het moet goed georganiseerd zijn, met betrokken medewerkers én leidinggevenden. Daarom helpen we je om politiek, beleid en gedrag bij elkaar te brengen, om te zorgen voor samenhang en wisselwerking. Zodat aan de ene kant beleidsplannen leiden tot concrete acties en, aan de andere kant, inspirerende initiatieven vanaf de werkvloer de waardering krijgen die ze verdienen.

Toon mij de aanpak

Heb je als gemeente een duurzaam coalitieakkoord opgesteld en wil je zelf ook het goede voorbeeld in duurzaamheid geven?

 

Neem dan contact op met Karlijn (adviseur duurzame organisaties en partner) of Loes (gedragswetenschapper).

Duurzaam doen is de wens. Maar onze omgeving houdt nog tegen
Deel