2023 ROTTERDAM KPLUSV 32

Evaluatie en toekomstverkenning

Evalueren is een belangrijke manier om te leren en te verbeteren. Door beleid en samenwerking gericht op versterking van de regionale economie te evalueren, stellen we samen vast wat er goed gaat en wat er beter kan. Dat helpt om te verbeteren én om nieuwe kansen te ontdekken. In onze evaluaties schetsen we daarom altijd een toekomstperspectief; een beeld van hoe de toekomst er uit kan zien en hoe daar te komen.

Open en constructief

Vaak kent een regio of regionale samenwerking veel verschillende actoren. Voor een goede evaluatie is het belangrijk om deze actoren in beeld te krijgen, hun rollen en belangen te kennen en de onderlinge samenhang te begrijpen. Daarvoor is een transparant en constructief evaluatieproces essentieel. Dat bereiken wij door altijd helder en open te communiceren en vooral door mét (niet ‘over’) verschillende actoren te praten. We evalueren niet vanaf de zijlijn, maar staan midden in de regio.

Ambities en dynamiek binnen regionaal economisch beleid

Daarnaast kijken wij altijd van binnen naar buiten én van buiten naar binnen. We richten ons op de ambities en ervaringen van de belangrijkste actoren binnen de regio en de partners binnen de regionale samenwerking. Met oog voor de interne organisatie en dynamiek. Ook halen we behoeften en ervaringen op bij actoren die nog niet betrokken zijn of meer op afstand staan. We kijken naar relevante ontwikkelingen, binnen en buiten de regio, die van invloed zijn op de regionale economie.

Stappen naar verbeterde regionale economische samenwerking

Onze aanpak bestaat uit deze stappen:

  • Strategisch venster: missie, visie en doelstellingen
  • Interne analyse: betrokken actoren, regionaal beleid en samenwerking
  • Externe analyse: minder betrokken actoren en regionale ontwikkelingen
  • Synthese en opties: samenbrengen van de interne en externe analyse, terugblikken op behaalde resultaten en vooruitblikken op nieuwe speerpunten
  • Evaluatierapport: inzicht in de bijdrage van huidig beleid en samenwerking voor de regionale economie en kansen voor doorontwikkeling
Deel