Terug

Evaluatie en toekomstverkenning

Terugkijken om vooruit te kunnen. Met de eerder vastgestelde visie en programmering als basis kijken we terug op visie, strategie en uitvoering van het initiatief. We kijken met stakeholders in welke mate het initiatief aan de verwachtingen voldeed. En of beoogde doelen zijn behaald en met welke impact. Wat zeggen stakeholders over de toekomstige rol van het initiatief: waar hebben zij er belang bij in de toekomst? Resultaat is een evaluatierapport met diepgaand inzicht in de mate waarin doelen zijn behaald en welke impact is gemaakt. Daarop voortbouwend doen we graag een toekomstverkenning. 


Terugkijken om vooruit te kunnen. Onze PPS evaluaties geven inzicht in de mate waarin de doelen van de publiek-private samenwerking zijn behaald en welke impact is gemaakt. 

Aanpak
We kijken zowel 'inside-out' als 'outside-in' naar de PPS. Daarvoor gebruiken we deze stappen:

 • Strategisch venster: Vaststellen van de missie, visie en doelstellingen van de PPS (‘het kopverhaal’).
 • Externe analyse (outside-in): Analyseren van maatschappelijke,
  economische/markt-, technologische en beleidsontwikkelingen.
 • Interne analyse (inside out): Inzicht krijgen in programma’s,
  doelgroepen, cluster/netwerkvorming, governance en leiderschap.
 • Synthese en opties : Samenbrengen van externe en interne
  ontwikkelingen, terugblikken op behaalde resultaten en
  vooruitblikken op nieuwe speerpunten.

De evaluatie leidt tot een evaluatierapport met diepgaand inzicht in hoe de PPS werkt of heeft gewerkt, impact heeft gemaakt en mogelijkheden voor doorontwikkeling.

Enkele opdrachtgevers
Logo Provincie Flevoland
Deel