Terug

Programmering innovatie-ecosysteem

Een relevant innovatie-ecosysteem speelt in op de behoeftes van alle betrokkenen. Er is optimale samenwerking, doordat de neuzen dezelfde kant opstaan. Allemaal gericht op het maken van eenzelfde impact. Programmering helpt daarbij. Heldere lijnen en programma’s waar aan iedereen samen werkt. Commitment en het gevoel van samenhang met impact, is van belang. Wij zorgen voor commitment op de programmering bij alle stakeholders. Zodat partijen achter de te ontwikkelen programma’s staan en zij waarde kunnen toevoegen aan de impact die ze beogen.


Ontwikkelen concept en proposities

In een co-creatief proces denken en doen de betrokkenen vanaf de start mee in de opzet en aanpak van het innovatie-ecosysteem. Zo begrijpen zij het waarom van de gemaakte keuzes en gekozen insteek goed. Dit leidt tot een sterk programmaconcept op basis van de behoefte van opdrachtgevers en doelgroep, met uitgewerkte proposities en getoetst bij de doelgroep.

Werven partners en deelnemers

Als de conceptprogrammering staat, gaan we naar buiten. We kijken met elkaar welke mogelijke betalende programmapartners er zijn, bedenken een aanpak om hen aan boord te krijgen en organiseren de werving. Het innovatie-ecosysteem staat of valt met de juiste deelnemers, dus we zorgen voor werving van deelnemers en begeleiden hen.

Programma's leiden en uitvoeren

Tijdens de uitvoering van de programma's van het innovatie-ecosysteem, bewaken onze projectleiders doel, relevantie en opzet van de programmering en de proposities. Ze doen dit met oog voor de onderlinge samenhang tussen trajecten, ze sturen aan, houden het tempo erin, bewaken de voortgang en rapporteren aan de opdrachtgever.

Community management

Actieve communities dragen bij aan toekomstbestendige programma’s en bieden volop kansen voor synergie, waardecreatie en samenwerking tussen deelnemers. We brengen communities zowel online als offline tot stand en zorgen voor de integratie van on- en offline community programmering, moderatie, contentcreatie en facilitering van deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan een internationaal stedennetwerk om kennis uit te wisselen zoals het Impact Ecosystems Network, een sectorspecifiek netwerk als Medtechpartners of het samenbrengen van kennispartners voor een conferentie over impact ondernemerschap; ImpactFest.

Enkele opdrachtgevers
Logo Rijksoverheid
Logo Provincie Gelderland
Logo Holland High Tech
Deel