Case Impactfest (1)

ImpactFest: waar impactmakers elkaar ontmoeten

ImpactCity is een initiatief van de gemeente Den Haag en één van Europa's toonaangevende ecosystemen voor de impacteconomie. Elk jaar organiseren wij, KplusV, samen met ImpactCity en Unknown Group, de conferentie ImpactFest in Den Haag. Hier komen 1500+ impactmakers van meer dan 40 nationaliteiten bijeen om samen te werken aan vier belangrijke transitiethema's: energie-innovatie, voedsel en landbouw, klimaatverandering en circulaire economie. Investeerders, bedrijven, start-ups, kennisinstellingen en overheden ontmoeten elkaar om kennis te delen, te inspireren en nieuwe projecten op te zetten.

Programmaontwikkeling

Sinds drie jaar is KplusV verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het inhoudelijke programma van ImpactFest. We creëren een gevarieerd programma gericht op het versnellen van samenwerking op belangrijke transitiethema's. Tevens begeleiden we de dagvoorzitter.

Pioniers worden uitgenodigd om trends, innovaties en ideeën te delen en vooral een duidelijke oproep tot actie voor impact te doen. Tijdens interactieve workshops worden alle deelnemers betrokken. Bestaande ecosystemen worden uitgebreid, ideeën worden via living labs gevalideerd en er wordt veel kennis en inzicht gedeeld. Specialisten met diverse perspectieven op impact zijn aanwezig om interactieve gesprekken te faciliteren in een kleinere setting met verschillende impactmakers. Denk aan talkshows, workshops en rondetafelsessies, waarin concreet wordt gewerkt aan het stimuleren van de impacteconomie via co-creatie en inspiratie.

Samenwerken, netwerken en inspireren

Tijdens ImpactFest maken deelnemers kennis met belangrijke stakeholders en de diverse perspectieven binnen het ecosysteem van de impacteconomie. Diverse partijen krijgen een podium in het programma. Enerzijds delen gevestigde pioniers hun verhaal, zoals organisaties als B-lab, New Optimist, True Price, de Jonge Klimaatbeweging, Oxfam Novib, Willicroft en NL Space Campus. Anderzijds krijgen opkomende impactondernemers de gelegenheid hun innovaties te tonen, zoals aQysta, Mud Jeans en Artic Reflections.

Ook komen impactinvesteerders aan het woord in een 'reverse pitching' ronde. Hier bieden ze start-ups inside-information over hun focus en waar ze naar op zoek zijn. Door diverse stakeholders en perspectieven bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en netwerken. Zo zorgen we in één dag voor versnelling, inspiratie en samenwerking om meer stappen te zetten voor impact.

Deel