Composietcluster

Inventarisatie kansen composietcluster Flevoland

Resultaat: evaluatie, toekomstverkenning en financieringsadvies voor het composietcluster Flevoland

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Rol: evaluatie uitgevoerd en een toekomstverkenning gedaan. Op basis hiervan hebben we vervolgens aanbevelingen uitgebracht voor de provincie Flevoland over de kansrijkheid van het composietcluster en de vervolgfinanciering

Impact

In het composietcluster werken overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen om de composiettechnologie verder te ontwikkelen en toepasbaar te maken voor de praktijk. Wij hebben de kansrijkheid van het composietcluster en de vervolgfinanciering onderzocht. Tevens ondersteunen we het cluster bij de verdere ontwikkeling. De doorontwikkeling is een van de speerpunten van Flevoland.

Inventarisatie kansen composietcluster

We hebben de ontwikkelingskansen van het composietcluster in kaart gebracht en we hebben geadviseerd over het al dan niet verlengen van de financiering van dit cluster. De door de provincie Flevoland toegezegde financieringsperiode voor het composietcluster liep af. 

Evaluatie en financieringsadvies

We hebben een evaluatie uitgevoerd en een toekomstverkenning gedaan. Op basis hiervan hebben we vervolgens aanbevelingen uitgebracht voor de provincie Flevoland over de kansrijkheid van het composietcluster en de vervolgfinanciering.

“Wij zijn blij met het rapport; het helpt ons enorm om een volgende stap te zetten met het composietcluster.”

Provincie Flevoland

Joep 1 Vierkant
Joep Welschen

Adviseur

Deel