Composietcluster

Inventarisatie kansen composiet cluster Flevoland

Resultaat: evaluatie, toekomstverkenning en financieringsadvies voor het composiet cluster Flevoland

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Rol: evaluatie uitgevoerd en een toekomstverkenning gedaan. Op basis hiervan hebben we vervolgens aanbevelingen uitgebracht voor de Provincie Flevoland over de kansrijkheid van het composietcluster en de vervolgfinanciering

Impact

Wij hebben advies uitgebracht om financieel te blijven ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het composietcluster en dat advies is vervolgens ook opgevolgd door de provincie Flevoland. Als resultaat is hiermee bereikt dat het composietcluster verder wordt door ontwikkeld als een van de speerpunten van Flevoland.

Inventarisatie kansen composiet cluster Flevoland

De ontwikkelingskansen van het huidige composietcluster in Flevoland zijn in kaart gebracht en vervolgens hebben wij geadviseerd over het al dan niet verlengen van de financiering van dit cluster. De door de provincie Flevoland toegezegde financieringsperiode voor het composiet cluster liep af en de provincie Flevoland wilde graag onderbouwd advies over al dan niet verlenen van vervolgfinanciering.

Evaluatie, toekomstverkenning en financieringsadvies

We hebben een evaluatie uitgevoerd en een toekomstverkenning gedaan. Op basis hiervan hebben we vervolgens aanbevelingen uitgebracht voor de provincie Flevoland over de kansrijkheid van het composietcluster en de vervolgfinanciering.

“Wij zijn blij met het rapport; het helpt ons enorm om een volgende stap te zetten met het composiet cluster.”

Provincie Flevoland

Joep 1 Vierkant
Joep Welschen

Adviseur

Deel