Kplusv 2306 Blog Visual1 DEF

Financiering van maatschappelijke transities

Concrete oplossingen voor transitievraagstukken hebben de juiste financiering nodig. Het tempo waarop dit nu gebeurt, ligt echter niet hoog genoeg om de torenhoge ambities te bereiken. Het geld is er, maar blijft op de plank liggen of wordt niet goed ingezet. Effectieve financiering leidt volgens ons tot versnelling van de transities. Wij dragen hier graag aan bij met onze uitgebreide kennis van financieringsvraagstukken.

Aan geld geen gebrek - Hoe financiering het verschil maakt voor de transities
Een groene economie, hoe betalen we dat?

Collega Edwin Netjes was te gast bij BNR Nieuwsradio’s “BNR Duurzaam”. “Transitieopgaven komen tegelijkertijd voorbij en de markt en overheid hebben elkaar keihard nodig. Dat zien we bijvoorbeeld bij warmtenet Zaanstad. Alle partijen aan tafel is de belangrijkste stap.” Laat je in 20 minuten bijpraten op BNR Nieuwsradio of via Spotify of Apple Podcasts.

Luister de podcast
Develop to invest

Financiering is vaak een knelpunt. Business development is nodig om jouw projecten 'financieringsklaar' te maken. We helpen je bij het identificeren van passende financiers en het voldoen aan de verwachtingen van de financier. Door het inzichtelijk maken van de impact en door stakeholders te committeren. 

Investerings-business case

Een project heeft pas kans van slagen als er een gedegen financieel rendement gemaakt kan worden. Wij ondersteunen bij het opstellen van een financieel model waarin dit stevig wordt neergezet. Alles gaat conform de FAST standaard, die door vrijwel alle financiers wordt omarmd. 

Second Opinion

De oplossingen voor de transities zijn vaak grootschalige projecten met veel belanghebbenden. Een extra paar ogen is dan gewenst om zeker te zijn van de juiste kwaliteit. Onze experts bieden je een onafhankelijke, kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het project, zodat alle belangen kunnen worden meegenomen. 

Ontwikkeling financierings-constructies

De financiering van transities is complex. Er is vaak een combinatie van financieringsbronnen nodig. Wij onderzoeken wat de beste financieringsconstructie is voor jouw project. Snelheid, haalbaarheid en kosten zijn daarbij van essentieel belang

Groen gas

Als we biomassa – of beter biogrondstoffen - omzetten in biogas of groen gas kunnen we dit invoeden in het aardgasnet of gebruiken als grondstof in de chemische industrie. Vanuit het management voor het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland hebben we twee biomassa vergistingsinstallaties ontwikkeld en gefinancierd. Voor RVO hebben we onderzocht welke knelpunten ondernemers in groen gasprojecten ervaren. De aanbevelingen moeten leiden tot meer groen gasprojecten in Nederland.

Perspectieffonds Gelderland

Via het Perspectieffonds Gelderland (PFG) investeert de provincie Gelderland in ondernemingen waarbij het maatschappelijk rendement voorop staat. De focus ligt op het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen en op projecten die zich bezig houden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en bereikbaarheid. Wij ontwikkelen haalbare businesscases op het snijvlak van ruimte, innovatie en maatschappij.

Warmtenetwerk Zaanstad

Ruim 1.600 woningen voorzien van duurzame warmte, groeiend tot 3.000 woningen. Twee megaton CO2-besparing per jaar. Dat noemen we impact! Dit is het eerste en enige open warmtenet waarin de rollen van de producenten, transporteurs en leveranciers volledig gescheiden zijn. Vanuit de fondsmanagementrol voor het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, zijn onze adviseurs nauw betrokken bij de totstandkoming en uitbouw van het innovatieve warmtenet. Laat je inspireren >

Deel