Terug

Programmering PPS

De programmering vertaalt de strategie van een Privaat-Publieke Samenwerking in programma’s die bijdragen aan de doelen van de samenwerking. Het maakt duidelijk wat de PPS gaat doen om de doelen te realiseren. Goede programmering speelt in op de waarde die de betrokkenen individueel en gezamenlijk kunnen toevoegen.


Programmamanagement draagt bij aan het vergroten van de efficiëntie, effectiviteit en wendbaarheid van jouw organisatie om maatschappelijk effect te bereiken. Dit vereist begrip van de uitdaging, trends en ontwikkelingen en het vermogen om te weten wat realistisch en haalbaar is in de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen.

Met onze uitgebreide ervaring en expertise nemen wij programmamanagement op ons voor valorisatie-, incubatie- en acceleratieprogramma's. Onze rol omvat de daadwerkelijke uitvoering van programma's, het waarborgen van samenhang tussen trajecten, het sturen van processen, het bewaken van voortgang en budget, en het nauwgezet rapporteren aan de opdrachtgever.

Ontwikkelen concept en proposities

In co-creatie denken en doen betrokkenen vanaf de start mee in de opzet en aanpak van de PPS. Zo begrijpen zij het waarom van de gemaakte keuzes en gekozen insteek goed. Gezamenlijk bedenkt men wat er nodig is om de doelen van de PPS te behalen. Samenhangende acties worden ondergebracht in programma's die bijdragen aan de doelen.

Werven partners en deelnemers

Als de concept programmering staat, gaan we naar buiten. We kijken met elkaar welke mogelijke betalende programmapartners er zijn, bedenken een aanpak om hen aan boord te krijgen en organiseren de werving. De samenwerking staat of valt met de juiste deelnemers, dus we zorgen voor werving van deelnemers en begeleiden hen.

Programma's leiden en uitvoeren

Tijdens de uitvoering van de programma's van de PPS, bewaken onze projectleiders jouw doelen, relevantie en opzet van de programmering en de proposities. Ze doen dit met oog voor de onderlinge samenhang tussen trajecten, ze sturen aan, houden het tempo erin, bewaken de voortgang en rapporteren de stand van zaken. 

Community management

Actieve communities dragen bij aan toekomstbestendige programma’s en bieden volop kansen voor synergie, waardecreatie en samenwerking tussen deelnemers. We brengen communities zowel online als offline tot stand en zorgen voor de integratie van on- en offline community programmering, moderatie, contentcreatie en facilitering van deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan een internationaal stedennetwerk om kennis uit te wisselen zoals het Impact Ecosystems Network, een sectorspecifiek netwerk als Medtechpartners of het samenbrengen van kennispartners voor een conferentie over impact ondernemerschap; ImpactFest.

Deel