Terug

Roadmap

Hoe kunnen we ons regionale innovatie-ecosysteem de komende jaren verder ontwikkelen? Hoe ziet onze sector er over tien jaar uit? En hoe willen we dat ons ecosysteem of onze sector er dan uitziet? Hoe ontwikkelt vraag en behoefte zich in die periode? En wat moet er gebeuren om daar goed op voorbereid te zijn en een impactvolle samenwerking te realiseren?

Een goede roadmap met geprioriteerde acties, tijdslijnen en gecommitteerde actiehouders is onmisbaar om succesvol en impactgericht samen te werken. We realiseren commitment door samenwerking en verbinding. Met een roadmap werken we toe naar de stip aan de horizon; de gezamenlijk geformuleerde ambitie met doelstellingen. We halen bij in- en externe stakeholders waardevolle en belangrijke acties op. In werksessies, zoals een Future Day, brengen we acties in kaart met tijdslijnen, die we prioriteren en vastleggen met randvoorwaarden en actiehouders. En natuurlijk maken we hier een aansprekende visualisatie van.


Meerwaarde van de roadmap

Je wilt een sector of ecosysteem verder versterken en zoekt daarbij handvaten om dit te kunnen doen. Een roadmap geeft die concrete handvaten door:
• de vorming van een gezamenlijke ambitie
• uitwerking van wat er nodig is om die ambitie te bereiken
• een gezamenlijk proces waardoor draagvlak ontstaat
• een helder, gevisualiseerd overzicht

Hoe komen we samen tot een gedragen roadmap?

We initiëren of versterken een Publiek-Private Samenwerking met alle relevante spelers. Van daaruit stellen we gezamenlijke doelen vast die passen bij het organisatiedoel van elke partij. In dit proces is het vergroten van draagvlak en commitment belangrijk. Hierna volgt de uitvoering met een werkprogramma voor het behalen van de doelstellingen. We maken onder andere gebruik van het concept Future Days, interviews en desk research en gebruiken tools zoals het business model canvas. Dit werken we uit in een roadmap. 

Future Days: een sterk gezamenlijk beeld van de toekomst

Een Future Day is een programma van één of meerdere dagen om tot een sterk toekomstbeeld en een gedragen roadmap te komen. In een Future Day inspireren we de betrokkenen en laten we ze out of the box denken over de toekomst van het bedrijf, de organisatie of sector. Bijvoorbeeld door een innovatief bedrijf aan het woord te laten of een wetenschapper urgentie te laten schetsen. We gaan met elkaar aan de slag met vragen als:

  • wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends, hoe beïnvloedt dat jouw toekomst over een jaar of tien?
  • wat is nodig om daar nu al op voor te bereiden, om maximale impact te hebben op een positieve uitkomst voor alle betrokkenen? Welke acties, wat kun je alleen, wat moet er samen gebeuren?

Door te werken in kleine groepen ontstaat eigenaarschap. Door uitkomsten onmiddellijk te visualiseren, nemen deelnemers elkaar direct mee in inzichten. 

De uitkomst van een Future Day is een sterk gezamenlijk beeld van de toekomst. Na afloop is het grootste deel van de roadmap al ontwikkeld en weet men van elkaar waar men bezig is en met welke belangrijke ontwikkelingen men aan de slag gaat. 

 

Hoe werkt een Future Day?

Wat gebeurt er tijdens een Future Day? Bekijk de video over de Future Day voor Protein Port: een netwerk van overheid, ondernemers, samenwerkingsverbanden en bancaire instellingen in Zuid-Holland om alternatieve eiwitten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen. Je hoort van de samenwerkingspartners en deelnemende ondernemers wat de uitdagingen zijn en hoe de Future Day bijdraagt.

Future Day Nederlandse Vissersbond

De Nederlandse Vissersbond wilde vier jaar vooruitkijken en werken aan een duurzame toekomst waarin samenwerken de rode draad is. In het Bottermuseum in Elburg organiseerden we een Future Day met een inspirerend programma:

  • Presentatie visserijonderzoek door Geert Hoekstra en Johan Nooitgedagt van Rabobank en Wageningen Universiteit & Research

  • InnovationTalk door Ruud Zanders van Kipster

  • Innovatietafels over de keten in 2022, vis als delicatesse en een duurzaam verdienmodel.

Hierna vonden de deelnemers in subgroepen antwoord op de vraag hoe de Urker Visserijsector er in 2022 uitziet.

Future Day Bake Five

Bake Five, een coöperatie van zelfstandige industriële bakkerijen in Nederland, wilde zich een beeld vormen van de bakkerij van de toekomst. Bake Five vroeg ons om hen te begeleiden bij het creatieproces om te komen tot nieuwe kansrijke concepten. 

Serieondernemer Michiel Muller van Picnic en Marc Hoogvliet van de gelijknamige supermarktketen, namen de aanwezigen mee in welke trends zij zien op het gebied van consumentengedrag, distributie, online, technologie, start-ups en disruptie. Hierdoor ontstond een top 5 van meest impactvolle inzichten.

Gezamenlijk zijn ideeën gecreëerd voor het ontwerp van de bakkerij van de toekomst. In twee groepen hebben we dit doorvertaald naar een tweetal concepten. Enerzijds gericht op het sourcing- en productieproces, anderzijds gericht op het distributieproces en aanbod.

De aanwezige ondernemers hebben succesfactoren meegegeven om de concepten en ideeën succesvol door te ontwikkelen en naar de markt te brengen. De dag werd gevisualiseerd in een interactieve infographic. 

Enkele opdrachtgevers
Logo HFML FELIX
Logo Clean Mobility Center
Logo Provincie Zuid Holland
Logo Planet B.Io
Deel