Terug

Strategie innovatie-ecosysteem

Om sterke regionale innovatie-ecosystemen te realiseren, is grondige kennis nodig van ecosysteemontwikkeling, de setting en de regionale stakeholders. Net als een goed beeld van het huidige innovatie-ecosysteem, een duidelijke visie en het doel en de richting van de doorontwikkeling. Daarnaast zijn betrokken stakeholders essentieel.

Wij gaan aan de slag met de visie op het regionale innovatie-ecosysteem en vertalen die door naar een heldere strategie. Niet van achter ons bureau, maar juist in contact met in- en externe stakeholders. We halen de behoefte op en analyseren andere initiatieven 'in het veld' via een benchmark. We kijken waar in het ecosysteem hiaten zitten en stellen vast hoe het versterkt kan worden. Zo stellen we een gedegen strategie vast. 


Gezamenlijk toekomstbeeld

Het kenmerk van onze aanpak is verbinding. Vanuit de specifieke context van jouw PPS faciliteren we een proces dat leidt tot een gezamenlijk toekomstbeeld. Zodat er maximaal draagvlak is.

Onze aanpak

 • Desk research, waarmee de inhoudelijke uitdagingen in het werkgebied van de PPS duidelijk worden
 • Stakeholdermapping, zodat de belangrijkste stakeholders bekend zijn
 • Ecosysteem analyse, zodat uitdagingen in het werkgebied van de PPS duidelijk worden
 • Benchmark analyse, waarmee we werkende oplossingen bij andere initiatieven in kaart brengen (o.a. resultaten, organisatie, governance, financiering)
 • Future Days, waarin we een gezamenlijk beeld van de toekomst creëren en vertalen naar uitgangspunten van de strategie.

Het resultaat is een uitgewerkt strategiedocument met hoofdlijnen voor programmering. Dit vormt de basis van het uitwerken van een roadmap met concrete acties in de tijd. Vaak wordt een strategie opgevolgd met het uitwerken van een roadmap. 

Innovatie-ecosystemen

We leggen de nadruk op de strategie die nodig is om een innovatie naar de markt te brengen. Waar zoomen we op in?

 • Hoe werkt een innovatie-ecosysteem en hoe laten we het systeem zo optimaal mogelijk werken?
 • De visie op valorisatie, acceleratie en incubatie: wat is wanneer nodig, welke stakeholders moeten betrokken worden?
 • Het doorvertalen van de visie van jouw initiatief naar een passende strategie.
 • Heldere programmalijnen.
Regionale economie en ecosysteemversterking

Een duidelijke visie op hoe het innovatie-ecosysteem bijdraagt aan de regionale economie en de betrokkenen leidt tot een stevige strategie. Hoe komen we daar?

 • We brengen in kaart wat nodig is om de regionale economie te versterken en vertalen dat door in een visie en strategie.
 • Door informatie op te halen, met stakeholders te spreken en een proces te faciliteren waarbij een gezamenlijk beeld van de toekomst wordt gecreëerd.
Enkele opdrachtgevers
Logo Clean Mobility Center
Logo Connectr
04 jul Wie jarig is, trakteert! KplusV bestaat 40 jaar. Heb jij een maatschappelijk vraagstuk waar je een werkende oplossing voor zoekt? Wij bieden je de unieke kans om ons gehele team een dag lang kosteloos in te zetten voor jouw vraagstuk. Lees meer
Deel