Terug

Strategie Innovatie Ecosysteem

Om sterke regionale innovatie ecosystemen te realiseren, is grondige kennis nodig van ecosysteemontwikkeling, de setting en de regionale stakeholders. Net als een goed beeld van het huidige innovatie ecosysteem, een duidelijke visie en het doel en de richting van de doorontwikkeling van het innovatie ecosysteem. Daarnaast zijn betrokken stakeholders essentieel.

Wij gaan aan de slag met de visie op het regionale innovatie ecosysteem en vertalen die door naar een heldere strategie. Niet van achter ons bureau, maar juist in contact met in- en externe stakeholders. We halen op wat nuttig en nodig is, analyseren de initiatieven 'in het veld', kijken waar in het innovatie ecosysteem hiaten zitten en stellen vast hoe het innovatie ecosysteem versterkt kan worden. Het resultaat is een uitgewerkte strategie voor het realiseren van een sterk regionaal innovatie ecosysteem.


Het kenmerk van onze aanpak is verbinding. Vanuit de specifieke context van jouw innovatie ecosysteem, faciliteren we een proces dat leidt tot een gezamenlijk beeld van de toekomst. Zodat er maximaal draagvlak is.

Dat doen we door:

  • deskresearch, waarmee de inhoudelijke uitdagingen in het werkgebied van de Publiek-Private Samenwerking duidelijk worden
  • stakeholdermapping, zodat de belangrijkste stakeholders bekend zijn
  • Future Days, waarin jullie een gezamenlijk beeld van de toekomst creëren en doorvertalen naar uitgangspunten van de strategie.

Het resultaat is een uitgewerkt strategiedocument met hoofdlijnen voor programmering.

Deelresultaten zijn bijvoorbeeld een stakeholderanalyse, een nulmeting, een essay of een beleidsnotitie. Een voorbeeld is het essay Vernieuw de Vernieuwing wat Hendrik van der Meulen schreef samen met Nieuwbeeld en E&E advies.

Innovatie ecosystemen

We leggen de nadruk op de strategie die nodig is om een innovatie naar de markt te brengen. We zoomen daarbij in op:

  • hoe een innovatie ecosysteem werkt en hoe je een innovatie ecosysteem zo optimaal mogelijk laat werken
  • de visie op valorisatie, acceleratie en incubatie: wat is wanneer nodig, welke stakeholders moeten betrokken worden?
  • het doorvertalen van de visie van jouw initiatief naar een passende strategie
  • heldere programmalijnen
Regionale economie en ecosysteemversterking

Een duidelijke visie op hoe het innovatie ecosysteem bijdraagt aan de regionale economie en de betrokkenen leidt tot een stevige strategie. Hoe komen we daar?

  • We brengen in kaart wat nodig is om de regionale economie te versterken en vertalen dat door in een visie en strategie.
  • Door informatie op te halen, met stakeholders te spreken en een proces te faciliteren waarbij een gezamenlijk beeld van de toekomst wordt gecreëerd.
Enkele opdrachtgevers
Logo Clean Mobility Center
Logo Connectr
Deel