Terug

Strategievorming PPS

Welke impact wil je bereiken? En hoe realiseer je een gezamenlijk toekomstbeeld?

Om een initiatief te laten slagen, zijn een duidelijke visie en betrokken stakeholders belangrijk. Vervolgens kun je een goede strategie neerzetten. Wij gaan vanuit jullie visie aan de slag met gezamenlijke doelen en vertalen die door naar strategie. Niet van achter ons bureau, maar juist in contact met in- en externe stakeholders. We betrekken betrokkenen actief om draagvlak te creëren. We halen de behoefte op en analyseren andere initiatieven 'in het veld' via een benchmark. Zo stellen we jullie unieke waardepropositie vast.


Het kenmerk van onze aanpak is verbinding. Vanuit de specifieke context van jouw PPS faciliteren we een proces dat leidt tot een gezamenlijk toekomstbeeld. Zodat er maximaal draagvlak is.

Onze aanpak

  • Desk research, waarmee de inhoudelijke uitdagingen in het werkgebied van de PPS duidelijk worden.
  • Stakeholdermapping, zodat de belangrijkste stakeholders bekend zijn.
  • Ecosysteem analyse, zodat uitdagingen in het werkgebied van de PPS duidelijk worden.
  • Benchmark analyse, waarmee we werkende oplossingen bij andere initiatieven in kaart brengen (o.a. resultaten, organisatie, governance, financiering).
  • Future Days, waarin we een gezamenlijk beeld van de toekomst creëren en vertalen naar uitgangspunten van de strategie.

Het resultaat is een uitgewerkt strategiedocument met hoofdlijnen voor programmering. Dit vormt de basis van het uitwerken van een roadmap met concrete acties in de tijd. Vaak wordt een strategie opgevolgd met het uitwerken van een roadmap. 

Deel