Terug

Strategievorming PPS

Om een initiatief te laten slagen, zijn een duidelijke visie en betrokken stakeholders belangrijk. Vervolgens kun je een goede strategie neerzetten. Wij gaan aan de slag met de visie van jouw initiatief en vertalen die door naar strategie. Niet van achter ons bureau, maar juist in contact met in- en externe stakeholders. We halen op wat men nuttig en nodig vindt, analyseren de initiatieven 'in het veld' en stellen de unieke waardepropositie vast. We vertalen de visie van jouw publiek-private samenwerking door naar een heldere strategie.


Het kenmerk van onze aanpak is verbinding. Vanuit de specifieke context van jouw PPS faciliteren we een proces dat leidt tot een gezamenlijk gecreëerd beeld van de toekomst. Zodat er maximaal draagvlak is.

Dat doen we door:

  • desk research, waarmee de inhoudelijke uitdagingen in het werkgebied van de PPS duidelijk worden
  • stakeholdermapping, zodat de belangrijkste stakeholders bekend zijn
  • future days, waarin jullie een gezamenlijk beeld van de toekomst creëren en door vertalen naar uitgangspunten van de strategie.

Het resultaat is een uitgewerkt strategiedocument met hoofdlijnen voor programmering.

Deelresultaten zijn bijvoorbeeld een stakeholderanalyse, een nulmeting, een essay of een beleidsnotitie. Een voorbeeld is het essay Vernieuw de Vernieuwing wat Hendrik van der Meulen in 2020 schreef samen met Nieuwbeeld en E&E advies.

Deel