Glastuinbouw

Robotisering van de glastuinbouw

Resultaat: vier consortia die gezamenlijk stappen maken naar robotisering van de glastuinbouw

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland

Onze rol: coördinatie bij de vorming van de consortia, opstellen van projectplannen en de onderlinge afstemming 

Handsfree Glastuinbouw

Binnen het innovatiepakket 'Handsfree Glastuinbouw' zijn vier consortia gevormd met concrete projectplannen, die gezamenlijk werken aan robotisering van de glastuinbouw. Het project heeft de samenwerking versterkt tussen regionale bedrijven en kennisinstellingen, de verbinding gelegd tussen consortia en fysieke testlocaties en de vorming van een gezamenlijke innovatieagenda voor de glastuinbouw gestimuleerd.

Hoogwaardige kennis vangen en internationaal vermarkten

Zuid-Holland kent een sterk tuinbouwcluster, die de groeiende behoefte heeft aan voldoende, gezond, duurzaam geproduceerd en eerlijk geprijsd voedsel. Dit vraagt om een nieuwe strategie. Via robotisering kan de sector haar hoogwaardige kennis vangen en internationaal vermarkten. Zo kan het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster bijdragen aan verduurzaming en werken aan een nieuw verdienvermogen.

Meest kansrijke oplossingsrichtingen

Wij hebben provincie Zuid-Holland geholpen door de uitwerking van het innovatiepakket Handsfree Glastuinbouw te coördineren. Daarvoor hebben we samen met regionale bedrijven en kennisinstellingen de belangrijkste uitdagingen van de sector en de meest kansrijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Vervolgens hebben we gezorgd voor afstemming tussen de consortia en samenhang tussen projectplannen.

Jasper 1 Vierkant
Jasper de Graaf

Adviseur

Deel