Istock 985163184

Samenwerking op bedrijventerreinen Nijkerk om beperkingen netcongestie te verminderen

Resultaat: samenwerking op bedrijventerrein als basis voor deeloplossing voor netcongestie en toekomstbestendigheid

Opdrachtgever: gemeente Nijkerk 

Onze rol: Enthousiasmeren van ondernemers, faciliteren van bijeenkomsten, oplossingen voor duurzame energie onderzoeken

Netcongestie is een groot probleem in Nederland, vooral voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen of uitbreiden. Het beperkt hun mogelijkheden en kan leiden tot storingen, verhoogde kosten en beperkingen bij uitbreiding van bedrijven en nieuwe investeringen. Dit belemmert duurzaamheidsopgaven én het belemmert de lokale economie.

Bedrijventerreinen zijn interessante locaties voor het oplossen van netcongestie. In vergelijking met huishoudens verbruiken bedrijven aanzienlijk meer energie en hebben ze grotere netaansluitingen. Daarnaast beschikken bedrijventerreinen vaak over lege platte daken die ideaal zijn voor energieopwekking. Er is voor bedrijventerreinen dan ook veel te winnen als ze hun energievraag- en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. In dat geval spreek je over een energiehub. Voor elke energiehub – in welke vorm dan ook - is samenwerking belangrijk. Qua techniek is er al veel mogelijk. Samenwerken vormt een belangrijke basis voor het gezamenlijk uitvoeren van bijvoorbeeld energietransitie-projecten. Daar helpen wij bij.

Verduurzamen bedrijventerreinen

Om de beste aanpak te bepalen voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen in Nijkerk ondanks netcongestie, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan. Met een enquête bij bedrijven hebben we inzicht gekregen in hun huidige en toekomstige energiebehoeften. Daarnaast heeft Firan, met behulp van gegevens van Liander, een algemeen beeld gegeven van technische oplossingen.

Doordat de oplossingsrichting op technisch vlak nu helder is, kunnen we aan de slag met de invulling van de samenwerking. Dat doen we door in gesprek te gaan met bedrijven over wensen rondom zeggenschap, sturing, investeringen, rendement en commitment.

Samenwerking essentieel voor duurzame toekomst

Hoewel er nog veel variabelen zijn, is daarmee één cruciale voorwaarde vervuld: samenwerking. De bedrijven tonen veel enthousiasme, ondernemers ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en er is een gedeelde wil om gezamenlijk aan deeloplossingen voor netcongestie op bedrijventerreinen te werken. De puzzelstukken beginnen op hun plek te vallen, en we kijken uit naar een duurzame toekomst voor deze bedrijventerreinen.

Deel