Afval en grondstoffen

De stip aan de horizon is Nederland afvalvrij en volledig circulair in 2050. Waar grondstoffen uit de aarde niet verloren laten gaan, maar zoveel mogelijk worden hergebruikt. Maar hoe gaan we dat bereiken? En welke middelen en maatregelen kunnen gemeenten, provincies en rijk daarvoor inzetten?

Ons team, met veel kennis en ervaring in de afvalketen, helpt nu al veel gemeenten en samenwerkingsverbanden om tot koers en kaders te komen voor een circulaire gemeente. Zo ondersteunen wij bij het opstellen en uitvoeren van afvalbeleid. Op strategisch niveau adviseren wij over toekomstige inzamel- en verwerkingscontracten en begeleiden wij aanbestedings- of inbestedingstrajecten.

Ook op provinciaal en rijksniveau dragen we bij aan oplossingen voor een duurzame afvalketen. Door bijvoorbeeld te bouwen aan grootschalige circulaire programma’s, of onderzoek naar nationale vraagstukken zoals zwerfafval en ketenverantwoordelijkheid.

Een duurzaam resultaat begint altijd met luisteren. Wat is de exacte vraag, wat is de bedoeling en wat beoogt het beleid? Vervolgens heeft ons team de gedrevenheid en de vaardigheden om verrassende, zinvolle innovaties en duurzame verbeteringen aan de opdrachtgever voor te stellen. En met succes. Zo draagt KplusV bij om Nederland afvalvrij en volledig circulair te krijgen in 2050.

Een bloemlezing van onze werkzaamheden in relatie tot afval en grondstoffen vind je hieronder. Geïnteresseerd in een open gesprek met één van onze teamleden? Neem gerust met een van de collega’s hieronder.

KLIK HIER VOOR DE VANG AFVALSCAN