Terug

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Werkende oplossingen beginnen bij weten waar je over praat. Zodat je beleidskeuzes kunt maken op basis van een goed fundament en de effectiviteit van bestaand beleid in beeld hebt. Onze beleidsonderzoeken en -evaluaties geven je waardevolle inzichten. 


Welke factoren beïnvloeden het behalen van circulaire doelen? Wat moet je weten om de juiste keuzes te maken? Met welk onderzoek krijg je dat duidelijk? Hoe effectief is ingezet beleid en waar moet je bijsturen?

Onze expertise

Afhankelijk van je precieze vraag belichten we verschillende onderdelen van de afvalketen. Hiermee helpen we gemeenten, afvalinzamelaars en afvalverwerkers.

We hebben veel ervaring met het uitdiepen van onderwerpen als:

  • ingezamelde hoeveelheden en berekenen van scheidings- en recyclingspercentages
  • vergelijken en benchmarken van verschillende regio's en gemeenten
  • vervuilingspercentages en issues omtrent vervuiling en afkeur
  • governance en samenwerking tussen verschillende partijen
  • trends en ontwikkelingen in kaart brengen
  • kostenopbouw inzichtelijk maken en vergelijken
  • landelijke of internationale afval- en grondstofketens inzichtelijk maken

Ook voeren we Rekenkameronderzoeken uit en helpen we landelijke partijen als Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het monitoren en evalueren van programma's en kostenberekeningen.

Onderzoek naar kwaliteit van het huishoudelijk afval

Voor de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen doen we onderzoek naar de kwaliteit van het huishoudelijk afval. We brengen de gehele keten (cijfermatig) in kaart en maken de resultaten van het beleid inzichtelijk. Het onderzoek wordt in een politiek sensitieve omgeving uitgevoerd. Het rapport van Rekenkamer gemeente Nijmegen ‘Afval of grondstof?’ lees je hier.

Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid afvalbeleid

Voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht deden we een rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het afvalbeleid. Uit het onderzoek bleek dat de gemeente een inzamelsysteem had, dat de kwaliteit van het afval niet ten goede kwam. Met de aanbevelingen in het rapport heeft de gemeente stappen genomen om de inzamelsystematiek te verbeteren.

Deel