Terug

Actieagenda sociaal ondernemen

Als samenleving staan we voor flinke opgaven op onderwerpen als inclusie, duurzaamheid en sociale cohesie. Gemeenten hebben hierin een cruciale rol en de verwachtingen aan de invulling daarvan zijn hoog. Met onze methode voor een actieagenda sociaal en maatschappelijk ondernemen krijg je als gemeente duidelijk inzicht hoe je sociaal ondernemerschap bevordert, hoe je de innovatiekracht van sociale ondernemers benut om maatschappelijke vraagstukken op te lossen én hoe je hier concreet tempo aan geeft. 


Hoe krijg je de sociaal ondernemers in je gemeente of regio in kaart en hoe achterhaal je hun behoeften? Wat zijn sterktes en zwaktes van het sociaal ondernemen-ecosysteem in jouw gemeente of regio? Hoe stimuleer je impact ondernemen en hoe creëer je draagvlak voor een realistisch plan van aanpak? 

Een actieagenda sociaal ondernemen versterkt het (lokale) ecosysteem sociaal en maatschappelijk ondernemen en laat sociaal ondernemerschap aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen van je gemeente of regio.

Stap 1: inzicht

We brengen alle relevante stakeholders in het ecosysteem sociaal ondernemen in je regio in kaart en achterhalen hun wensen en behoeften.

Stap 2: ontwikkelen visie en agenda

Samen ontwikkelen we de visie en actieagenda 'sociaal ondernemen', op basis van wat er al voor en door sociale ondernemers is.

Stap 3: uitvoering

Indien gewenst kunnen wij ook de uitvoering van de actieagenda begeleiden, bijvoorbeeld door het aanbieden van ons Move2Social-programma.

Stap 4: evalueren en impact meten

We ondersteunen bij het evalueren van de actieagenda en meten de maatschappelijke impact die jouw gemeente realiseert.

Een actieagenda opstellen voor jouw gemeente?

Dat doen we samen, inclusief de wethouders en ambtenaren uit de afdelingen economische zaken, inkoop en sociaal domein.

Coalitie
Juist omdat een visie op sociaal of maatschappelijk ondernemen verschillende afdelingen in een gemeente raakt, vinden wij het enorm belangrijk om vanaf het begin een coalitie met trekkers uit de betrokkenen afdelingen te bouwen.

Randvoorwaarden
Samen met deze coalitie inventariseren we de (rand)voorwaarden die je gemeente nu al creëert om het ecosysteem voor sociaal ondernemerschap te versterken. Participatie en duurzaamheid zijn vaak goede eerste impactgebieden van de actieagenda.

Onderzoek
Dit vullen we aan door informatie uit een bottom-up onderzoek, die we bij sociale ondernemers en netwerkorganisaties gericht op sociaal ondernemen, uitvoeren.

Acties
Op basis van onze analyse ontwikkelen wij acties die het ecosysteem zowel op korte termijn (denk aan ondernemersprogramma's, netwerkbijeenkomsten) als op lange termijn veerkrachtiger maken. Denk bijvoorbeeld aan aanpassing in het inkoopbeleid en sociaal ondernemen in het onderwijs.

Goed om te weten
We begeleiden zowel enkele gemeentes als regio's of provincies in het opstellen van hun actieagenda sociaal ondernemen. Die ervaringen en inzichten nemen we mee en delen we graag.

Doorlooptijd voor het opstellen van een concrete actieagenda is drie tot vier maanden.

Aan de slag met impact ondernemen
Deel