Terug

Businessmodel PPS (door)ontwikkelen

Een sterke Privaat-Publieke Samenwerking realiseer je onder andere met een businessmodel waarmee je voor langere tijd activiteiten kan uitvoeren en doelen kan behalen. Bij het ontstaan baseren vrijwel alle PPS'en zich op subsidiestromen. Dat is een prima basis en kan ook zeker voortduren.

Om het voortbestaan van de PPS onafhankelijk te maken van de overheid en om te weten of de markt de doelen omarmt, is het belangrijk om de PPS de transitie te laten maken naar een toekomstbestendig businessmodel. Een goed beeld van de concurrentie, de businessmodellen die er zijn en de belangen van de gebruikers van de PPS, zijn dan van belang. Wij helpen je de analyse te doen en te onderzoeken welk businessmodel past bij jou ambities.


Welke waardeproposities maken het verschil in mijn PPS? Wat halen deelnemers er uit en wat stoppen ze er in? Wie kan wat betalen en wie wil welke investering doen? 

Bij de keuze voor een businessmodel is het belangrijk dat een PPS zich baseert op het zwaartepunt in de samenstelling tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid. Een PPS met een zware betrokkenheid van ondernemers hanteert andere verdienmodellen dan PPS'en die meer op betrokkenheid van overheden leunen.

Vrijwel iedere PPS in Nederland gebruikt verschillende businessmodellen naast elkaar, die gezamenlijk de totale begroting van de PPS dekken.

Enkele voorbeelden van businessmodellen

Lidmaatschap

Vanuit de gedachte dat alle deelnemers waarde halen uit de samenwerking en onderlinge verbindingen van de PPS, is het vaak voor de partners acceptabel om een jaarlijkse lidmaatschapsfee te betalen. Het lidmaatschapsmodel maakt meestal onderscheid naar draagkracht en meerwaarde, zodat de partner die meer profiteert ook meer bijdraagt.

Betaalde dienstverlening

PPS'en hebben vaak elementen die in de markt een commerciële waarde vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld beschikbare capaciteit van professionals, het expertise consortia-vorming of beschikbare ruimte en faciliteiten voor commercieel gebruik. De PPS kan afnemers van dit type dienstverlening factureren voor afgenomen diensten.

Dienstverleningscontract

Vaak draagt een PPS heel direct bij aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld door afvalreductie, informatieverstrekking over certificeringen of bemensing van een serviceloket voor burgeradvisering. Soms zijn overheidscontracten beschikbaar die een deel van deze maatschappelijke kosten vergoeden aan een PPS. 

Deel