Terug

Groeien

Je hebt een groeiambitie met jouw bedrijf. Die ambitie realiseren vraagt focus, een goed plan en een strakke planning. Wij ondersteunen je in het neerzetten van een heldere aanpak voor groei met een duidelijke stip aan de horizon en focus. En natuurlijk een businessplanning waarmee je je ambities realiseert. Door groei goed te organiseren, zorgen we samen met jou voor de juiste financiering en een slagkrachtige, stuurbare aanpak om de volgende (groei)fase te bereiken. Zodat je jouw ambities realiseert.


Onze aanpak

Groei organiseren start bij weten waar je naar toe wilt en waar je aan moet werken. In drie stappen maken we dit samen met jou inzichtelijk. Met als basis een bewezen waardevolle methode; ons Ondernemen Canvas. We stellen samen de huidige situatie en je toekomstplan en focus vast. Die thema's pakken we vervolgens aan de hand van een strakke businessplanning samen met jou aan.

Stap 1. Kick off en Ondernemen Canvas

Ons overzichtelijke Ondernemen Canvas geeft snel inzicht in de knelpunten bij groei. Tijdens een interactieve kick-off vullen we dit gezamenlijk in.  

Resultaat
Volop inzicht in waar je bedrijf vandaag de dag staat. Ook het toekomstplan, doelen en ambities komen aan bod.

Stap 2. Strategie en business planning

De huidige situatie en je ambities vertalen we door in strategie. In vier sessies gaan we met jou en je MT in op waar het echt om gaat, we herijken de strategie en vertalen dit naar een bondig actieplan voor groei.

Resultaat
Een One Page Strategy en One Page Businessplanning, waarmee je helder en duidelijk hebt waar je heen wilt en hoe je je ambities gaat realiseren. 

Stap 3. Financiële prognose

We vertalen samen met jou de One Page Strategy en One Page Business Planning naar een uitgebreid business plan en/of financiële prognose. Dit is maatwerk, afhankelijk van wat je nodig hebt voor je vervolg.

Resultaat
Met de plannen en de financiële prognose ben jij in staat jouw bedrijf mee te nemen bij het realiseren van jouw ambitie.

Deel