Social enterprise

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen kunnen social enterprises in hun regio ondersteunen. En wel op hele praktische wijze. KplusV brengt de behoeften van social enterprises en de aanjagers van sociaal ondernemerschap bij elkaar.

Werk met maatschappelijk oogmerk wordt door de overheid steeds meer in de samenleving gelegd. Social enterprises – of sociale ondernemingen – pakken deze handschoen graag op. Daarbij lopen ze wel tegen dingen aan. Vaak geen hele grote problemen, maar praktische zaken waarbij ze hulp nodig hebben. Voor die hulp doen ze een beroep op overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Partijen die, elk op eigen wijze, deze praktische ondersteuning kunnen bieden en zo hun eigen maatschappelijke bijdrage leveren. Sociaal ondernemen sterk maken vanuit een netwerk en diverse partijen die ondersteuning op maat bieden. Daar geloven we in.

Welke hulp heeft een social enterprise nodig?

Dat verschilt per bedrijf. Sommige zoeken financiering, anderen vooral kennis en weer anderen zijn op zoek naar een geschikt bedrijfspand. Waar ze allemaal behoefte aan hebben is een relevant netwerk. Dat netwerk denkt met hen mee, omwille van de goodwill die het sociaal ondernemerschap heeft. Want vanuit een netwerk dat meedenkt is heel veel mogelijk, zo zien wij elke dag weer. Vertegenwoordig je een gemeente, onderwijsinstelling, bank of andere private partij? Dan kun je iets betekenen voor een social enterprise.

Wat kun jij betekenen voor deze social enterprises?

Jij kunt bijdragen aan sociaal ondernemerschap bij jou in de regio. Hoe? Door samen met KplusV te kijken of bijvoorbeeld het programma Move2Social in jouw regio kan worden ingezet. Dit programma betekent op dit moment al veel voor social enterprises in onder andere Twente, Groningen en Brabant. KplusV start dit op en begeleidt dit, samen met regionale partners als de Rabobank en gemeentelijke overheden. Wil je daar meer over weten, of wil je met ons kijken naar de mogelijkheden in jouw regio? Vul dan het onderstaande contactformulier in.