Route naar maatschappelijk ondernemen

Hoe ondersteunen gemeenten sociaal ondernemers?

Whitepaper

05/01/2021

Hoe kunnen gemeenten maatschappelijk ondernemen in hun gemeente aanjagen? Hoe pak je dat gestructureerd aan en welke problemen los je daarmee op? Dit routeplan beschrijft stapsgewijs hoe je dat aanpakt.

Nederlandse gemeenten staan voor vele uitdagingen. Naast de extra taken rondom zorg en welzijn, werk, onderwijs en participatie, dienen zich ook allerlei nieuwe complexe vraagstukken zoals het het naleven van het energieakkoord, het aanjagen van innovaties vanuit de economische agenda en het optimaliseren van de sociale infrastructuur.

KplusV is van mening dat succesvolle partnerships tussen gemeenten en maatschappelijk ondernemers helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom hebben wij een routeplan
ontwikkeld, die het maatschappelijk ondernemerspotentieel van jullie gemeente optimaal benut. Het routeplan download je hieronder.

Route downloaden

"Ik wil graag bijdragen aan impactgedreven organisaties en ondernemingen."

Joske Paumen

06 41 54 59 56

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.