Istock 1255730509

Circulair beleid en inkopen

Effectief bijdragen aan de klimaatdoelen, een 100% circulaire economie in 2050 en de Green Deal. Integraal circulair beleid is essentieel. Dat begint met kansen verkennen en een plan hebben. Eén van dé kansen is verduurzaming van je inkoopproces. Met onze beproefde methoden realiseer je een duurzaam en impactvol inkoopproces. 

Verschil zien, verschil maken

Integraal beleid voor circulaire economie, hoe zorg je daarvoor over domeinen en thema's heen? Hoe pak je de transitie naar duurzaam inkopen aan als bedrijf of overheid? Wat vraagt het van je inkoopbeleid en inkoopstrategie? Wat gaat er in de praktijk anders? En hoe zorg je dat je mensen dit omarmen? 

Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Teylingen
Logo Gemeente Vijfheerenlanden
Logo Gemeente Nijmegen
Logo Veiligheidsregio Fryslan
Logo Gemeente Utrecht
Logo Gemeente Apeldoorn
Logo Rijnijssel
Logo Gemeente Enschede
Beleid circulaire economie

Voor goed circulair beleid is een integrale benadering over domeinen heen onmisbaar. Onze kennis, inzicht en praktijkervaring helpen je naar het doel. 

Lees meer
Duurzame gedragsverandering

Duurzaam gedrag, hoe realiseer je dat binnen je bedrijf en in de samenleving? Wat vraagt het van je communicatie? Hoe betrek je mensen op een goede manier? En hoe creëer je draagvlak voor de o zo nodige gedragsverandering? Wij hebben de expertise. 

Lees meer
Circulair, impactvol en innovatiegericht inkopen

Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen en een 100% circulaire economie in 2050. Onze beproefde inkoopmethodes maken het voor jouw bedrijf of organisatie mogelijk om bij te dragen aan een betere wereld.

Lees meer
Circulair bouwen

Door grondstofhergebruik en grondstofbeperking kan de bouwsector flink bijdragen aan een volledig circulaire economie in 2050. Wij zetten onze inhoudelijke expertise en verbindende kracht in voor de transitie naar circulair bouwen.

Lees meer
Aanbestedings- en inbestedingstrajecten begeleiden

Grondstoffen inzamelen, verwerken, verwaarden en (weer) vermarkten. Dat vraagt afgestemde en flexibele processen. Daar kun je onze flinke ervaring met het begeleiden van aan- en inbestedingstrajecten bij gebruiken. 

Lees meer
Afvalbeleid opstellen en uitvoeren

Het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) heeft belangrijke ambities. Gemeenten hebben een grote rol in de transitie naar meer hergebruik, passend afvalbeleid  is een must. We helpen je graag beleid op te stellen en uit te voeren. 

Lees meer
Beleidsonderzoek en -evaluatie

Werkende oplossingen beginnen bij weten waar je over praat. Onze beleidsonderzoeken en -evaluaties geven je waardevolle inzichten.

Lees meer
Zo koop je duurzaam in!
Deel