Terug

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit, een thema dat nooit op zichzelf staat, maar juist de schakel is in verschillende maatschappelijke opgaven of in de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Bereikbaarheid, vitaliteit, inclusiviteit en leefbaarheid komen samen in de mobiliteit van de toekomst.

Tegelijkertijd zorgt de mobiliteits- en transportsector voor circa een derde van de CO2-uitstoot en een kwart van de luchtvervuiling. Niet voor niets zet de mobiliteitstafel binnen het Klimaatakkoord in op een integrale benadering van het mobiliteitssysteem. Sleutelwoord? Verbinden! En dat is precies waar wij goed in zijn. Wij verbinden partijen, sectoren en domeinen. Hoe? Dat lees je in onderstaande voorbeelden. 


Stimuleren innovaties autonoom vervoer

Als kwartiermaker voor verschillende projecten stimuleren wij innovaties voor zelfrijdend vervoer. Het bundelen van kennis en kunde is daarbij cruciaal. Er komen veel verschillende aspecten bij kijken: een combinatie van de ontwikkeling van techniek, wet- en regelgeving, inrichting van de openbare ruimte, de acceptatie van de gebruiker en het gedrag van andere weggebruikers.

Maar ook het toewerken naar een sluitende value- en businesscase. Daarom creëren we samenwerkingen binnen het ecosysteem.

Doordat we relevante verbindingen leggen en overzicht creëren in het complexe speelveld, zorgen we ook voor de opschaling van innovaties om de mobiliteitstransitie te versnellen. 

We zijn bijvoorbeeld betrokken bij het I-AT Project in de grensregio Nederland-Duitsland en bij het project FABULOS Phase X in Helmond en de Brainport-regio. Het doel van deze projecten is zelfrijdend vervoer in de praktijk doorontwikkelen tot een toepassing in gemengd verkeer.

Zo realiseren we gezamenlijk optimale impact voor een duurzame leefomgeving.

Verduurzaming wagenpark

Door verduurzaming van het wagenpark kun je als bedrijf of overheid een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Diensten die je aanbesteedt, moeten voldoen aan de Europese Clean Vehicles Directive die voor wegvoertuigen en diensten zoals post en vuilnis, minimumpercentages emissievrij voorschrijft. Verduurzaming van het wagenpark kan ook bijdragen aan vitaliteit van werknemers én kan kosten besparen, bijvoorbeeld door minder parkeerplaatsen.

Hoe bepaal je welke stappen gezet moeten worden? Hoe krijg je medewerkers mee in het verminderen, veranderen en verschonen van de mobiliteit? Door het creëren van eigenaarschap: intrinsieke motivatie en verbinding met de doelstellingen. Dat bereik je door:  

  1. Een heldere visie op duurzame mobiliteit op de lange termijn (5 tot 10 jaar)
  2. Het inrichten van processen, structuren en middelen faciliterend aan duurzame mobiliteit
  3. Medewerkers vanuit draagvlak te motiveren om door duurzaam gedrag bij te dragen aan de doelstellingen

Wij gaan graag met je in gesprek over een passende aanpak.

Zero-emissie stadslogistiek

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 tot 40 grotere gemeenten in Nederland in 2025 een zero-emissiezone moeten hebben. Als gemeenten sta je nu al voor de uitdaging om vooruit te kijken en uitspraken te doen over het gebied en de te nemen stappen. Ook de rol die je als gemeente hierin pakt, is cruciaal.

Wij helpen je bij het opstellen van een visie op de stadslogistiek van de toekomst. Om zo een leefbare en aantrekkelijke binnenstad te realiseren.

 

Programmavorming

De mobiliteitstransitie is een complex systeemvraagstuk waarin verschillende sectoren en disciplines bij elkaar komen. De markt is nog volop in ontwikkeling en samenwerking is essentieel om stappen te kunnen zetten.

Voor het Clean Mobility Center hebben wij het speelveld in kaart gebracht en kansen geïdentificeerd om als netwerk- en kennisorganisatie de positie in dit speelveld te versterken. Dit hebben we gedaan aan de hand van de bovenstaande stappen.

Deel