Publieke financiering

Financieren met publieke middelen… mag dat überhaupt? En zo ja, waarom zou een overheid dat doen en hoe pak je dat aan? Bij KplusV hebben we op deze vragen het antwoord. Hieronder vertellen we waarom juist publieke financiering – financiering met publieke middelen – zo waardevol kan zijn bij de verwezenlijking van diverse beleidsdoelen.

Publieke financiering is interessant voor:

  • Het Rijk en Ministeries;
  • Provincies;
  • Regionale samenwerkingsverbanden binnen de overheid;
  • Gemeenten.

Waarom publieke financiering?

Nederland heeft een economisch structuurprobleem. Geld en financiering vinden hun weg naar (middel)grote bedrijven met bewezen product, lange geschiedenis en voldoende kredietwaardigheid. Dat is geen probleem, want geld zou niet zomaar roekeloos geïnvesteerd moeten worden. Dat is in zijn algemeenheid waar, maar behoeft ook enige nuance.

Er is een belangrijke categorie bedrijven die door het risicomijdende karakter van financiering buiten de boot valt: start-ups en scale-ups. Deze bedrijven zijn de giganten van de toekomst. Steden, regio’s en gemeenten die niet aantrekkelijk genoeg zijn voor de grootste bedrijven, moeten zorgen dat nieuwe grote bedrijven binnen hun grenzen tot wasdom komen. Daarmee activeren ze hun economisch potentieel. Financiering voor deze bedrijven is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor, omdat dit juist voor deze bedrijven niet vanzelfsprekend is.

Regio’s en gemeenten die niet meedingen naar de vestiging van grote of gevestigde bedrijven, of die het maximale willen doen om bestaande bedrijven in de regio te houden, kunnen met het aanbod van voldoende financiering een belangrijke randvoorwaarde scheppen daarvoor. Hetzelfde geldt voor het creëren van een ecosysteem van sociale ondernemingen. Overheden zien een steeds grotere rol weggelegd voor sociaal ondernemers op domeinen waaruit de overheid zich terugtrekt of een andere rol aanneemt. Ook voor sociaal ondernemers geldt een financieringsdrempel, die met de juiste financieringsinstrumenten weggenomen kan worden.

Welke vormen van publieke financiering zijn er?

Overheden kunnen het bedrijfsleven op diverse manieren ondersteunen. Financieringsinstrumenten zijn onder meer:

Meer weten over deze financieringsinstrumenten? Hier vind je meer uitleg, per instrument.

Hoe publieke financiering te verantwoorden?

Wanneer de overheid zich bemoeit met de financiering van private bedrijven – of daar zelfs de portemonnee voor trekt – is goede verantwoording van het grootste belang. Belangrijk onderdeel daarvan is het onafhankelijk evalueren van financieringsinstrumenten. Want als we publieke financiering zien als middel om beleidsdoelen te verwezenlijken, is het nodig om te weten hoe doelmatig dit middel daarin is. KplusV evalueert revolverende fondsen en andere financieringsinstrumenten met kritische en onafhankelijke blik en geteste methoden. Daarmee helpen we overheden te voldoen aan een belangrijk stuk verantwoording.